Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)26 / 92

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)11 / 91

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka
 
 
 
 
 
254,3 km
2 - 4
5 277 mil. €
1 698 - 50 895
3,0
3,0
7/2020 - 7/2035
1
1/2014
D1
11,3 km
4
488 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
2021
(+2,1)
2
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
(0,0)
3
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
2023
(+2,0)
4
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
10/2024
(+2,6)
5
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
8/2024
(+2,4)
6
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
11/2025
(+3,3)
7
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
4
3
1/2025
(+2,1)
8
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
4/2025
(+2,6)
9
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
6/2027
(+2,8)
10
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
4
3
9/2026
(+1,4)
11
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
7/2029
(+1,6)
12
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2028
(+2,2)
13
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
4/2029
(+5,0)
14
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
1/2030
(+2,8)
15
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2030
(+2,9)
16
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
3/2030
(+3,1)
17
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
3/2030
(+3,0)
18
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
4/2030
(+2,9)
19
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
6/2031
(+2,8)
20
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
9/2031
(+3,0)
21
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
9/2031
(+2,8)
22
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
9/2031
(+2,8)
23
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
9/2031
(+2,8)
24
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
4
3
10/2032
(+3,6)
25
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
10/2032
(+3,6)
26
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
7/2035
(+3,8)
 
 
 
 
 
254,3 km
2 - 4
5 277 mil. €
1 698 - 50 895
3,0
3,0
7/2020 - 7/2035
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku