Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)25 / 85

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 101

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 17
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 24
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
Pozícia v cestných prioritách vlády SR 0 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky
 
 
 
 
 
25 úsekov
252,2 km
2 - 8
4 343 mil. €
2 541 - 62 652
2,0
2,3
10/2016 - 8/2036
1
10/2013
D3
12,3 km
2
377 mil. €
2 541 - 3 501
2
2
6/2017
2
1/2014
D1
11,3 km
4
517 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
2021
(+2,1)
3
1/2014
R2
9,6 km
2
8 248 - 13 434
2
1
10/2016
4
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
7/2020
(+0,0)
5
11/2016
D1
14,4 km
4
241 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
6
8/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2021
(+1,1)
7
3/2021
R3
4,4 km
2
70 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
8
1.
10/2021
R4
14,3 km
4
202 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
10/2024
(+2,6)
9
5.
4/2023
R1
8,1 km
4
173 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2026
(+3,7)
10
8. - 9.
3/2024
R2
6,2 km
2
105 mil. €
5 304
2
2
3/2026
(+4,7)
11
12.
7/2024
R3
6,5 km
2
70 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
7/2026
(+2,7)
12
13.
8/2024
R2
8,3 km
2
169 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
8/2026
(+5,1)
13
18.
4/2025
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
1/2027
(+5,0)
14
20. - 23.
10/2025
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
10/2028
(+4,1)
15
20. - 23.
10/2025
R3
8,3 km
2
199 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
10/2028
(+4,1)
16
20. - 23.
10/2025
R2
16,0 km
4
277 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
10/2028
(+3,2)
17
25.
1/2026
D3
10,8 km
4
309 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
1/2029
(+3,0)
18
28. - 29.
8/2026
R4
4,0 km
4
105 mil. €
14 625
2
2
8/2029
(+3,8)
19
34. - 36.
6/2027
D1
10,6 km
8
234 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
6/2030
(+6,9)
20
34. - 36.
6/2027
R4
6,5 km
2
116 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
6/2030
(+3,7)
21
34. - 36.
6/2027
R4
7,0 km
2
122 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
6/2030
(+3,7)
22
39. - 40.
3/2028
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
3/2031
(+5,9)
23
41.
9/2028
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
9/2031
(+5,4)
24
59.
7/2031
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
7/2034
(+10,0)
25
64. - 68.
8/2033
D1
18,2 km
4
192 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
8/2036
(+7,9)
 
 
 
 
 
25 úsekov
252,2 km
2 - 8
4 343 mil. €
2 541 - 62 652
2,0
2,3
10/2016 - 8/2036
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 10/2021

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza, ktorá prebieha opakovane
 
 
Fáza, ktorá sa bude opakovať

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku