Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)13 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
 
258,3 km
2 - 6
3 066 mil. €
1 065 - 32 968
4,7
4,5
1
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
Ďalší posun prípravy a možného dokončenia tohto naliehavo potrebného úseku až na rok 2024 či dokonca 2025 je dôsledkom faktu, že vedenie ministerstva dopravy dáva prednosť príprave iných, menej potrebných úsekov ciest. Hoci tento úsek D3 prevezme podobnú dopravnú záťaž ako úseky D1 pri Žiline, projektovú dokumentáciu preň začala NDS obstarávať až v novembri 2018, teda nie v predstihu ani bezodkladne po získaní právoplatného záverečného stanoviska EIA ale až o 6 mesiacov neskôr.
2
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
3
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
4
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
5
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
6
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
7
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
8
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
9
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
10
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
11
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
6/2017
12
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
13
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
 
 
 
 
 
258,3 km
2 - 6
3 066 mil. €
1 065 - 32 968
4,7
4,5
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku