Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

Prečo to robíme

Portál o doprave vytvoril inštitút INEKO.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

V rezorte dopravy sa koncentrujú najväčšie verejné investície, rozdeľuje sa tu najväčšia hodnota štátnych zákaziek. Nezodpovedá tomu však slabá dostupnosť kľúčových informácií o doprave, možných variantoch riešenia dopravných potrieb či účinnosti preferovaných projektov. Výsledkom je nízka kvalita verejnej diskusie o opodstatnenosti a realizovateľnosti množstva ambicióznych a enormne nákladných investičných zámerov.

Podobne neskorá a slabá dostupnosť informácií o priebehu tendrov sťažuje ich kontrolu, preto postupy vedúce k úspešnosti predražených ponúk len zriedka dostanú zaslúženú negatívnu publicitu. To udržiava vhodné podmienky pre vysokú korupciu. Blízke väzby medzi kľúčovými dodávateľmi štátu a vrcholnými politikmi vytvárajú priestor na ovplyvňovanie politikov, aby preferovali veľké a nákladné projekty - v záujme mocných a nie v záujme verejnosti.

Mimoriadne vysoká hodnota zákaziek i možného zisku/benefitov z nich pritom kľúčovým aktérom stojí za podstatne lepšie krytie predražených tendrov, v ktorých sa o zákazky v hodnote stoviek miliónov eur súťaží len naoko, a preto sú šance preukázať kartel a postihnúť jeho aktérov veľmi nízke. Otváraním dôležitých údajov, popisovaním podozrivých tendrov i vzdelávaním novinárov a poslancov sa však dlho nerušené šafárenie v doprave postupne dostáva pod väčšiu verejnú kontrolu.

INEKO vidí naliehavú potrebu ponúkať verejnosti chýbajúce fakty a súvislosti. Máme ambíciu aj kapacitu ukazovať, ako politici zvyšovali očakávania a hlad po diaľniciach aj tam, kde nie sú opodstatnené. Naopak, ignorujú potenciál menej nákladných a skôr dostupných riešení, ktoré sú menej atraktívne pre oligarchov/konečných beneficientov uprednostňujúcich veľké zákazky. Riešenie všetkých potrieb nákladnými projektmi je však vylúčené, a to aj v prípade tzv. investičnej výnimky, resp. uvoľnenia dlhovej brzdy, čo vláda pred verejnosťou tají.

Projekt nadväzuje na analytické a watchdogové aktivity INEKO ukazujúce o.i. prikrášľovanie prínosov PPP projektov, obmedzovanie súťaží a predraženia v najväčších štátnych tendroch. Prináša ďalšie odkrývanie predražených zákaziek i prevenciu - cez upozornenia zodpovedných, iniciovanie odbornej diskusie aj medializáciu pretrvávajúcej škodlivej praxe. Aby sa v príprave projektov neopakovali zlé rozhodnutia vedúce k predraženiam. A aby sa v tendroch i počas výstavby sa vylúčili neduhy, pre ktoré sú stavby drahšie a nové úseky diaľnic i zlepšenia železníc pribúdajú pomalšie.

Čo to prináša

1

Novinári, politici, úradníci i študenti v Bratislave i v regiónoch získajú podstatne hlbšie porozumenie príčin stavu, ktorý doteraz vnímali len ako meškanie diaľnic. Aspoň časť z nich sa už nebude zaujímať iba o sľubované (a opakovane posúvané) termíny výstavby/dokončenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

2

Rezort dopravy rozdeľujúci najvyššiu hodnotu štátnych zákaziek sa dostane pod systematickejšiu kontrolu z pohľadu transparentnosti, efektívnosti a (ne)okrádania štátu/ daňových poplatníkov.

3

Novinári i verejnosť získajú možnosť rýchlo si overiť údaje/tvrdenia, ktorými sa operuje pri presadzovaní vybraných dopravných projektov, často v hodnote stoviek miliónov eur. Umožní im to odhaliť a konfrontovať zavádzajúce tvrdenia predtým, ako ich prinesú čitateľom/divákom/poslucháčom/priateľom na sociálnych sieťach. Obmedzí sa tak doterajšie zneužívanie tradičných i sociálnych médií na klamlivú propagandu.

4

Časť verejnosti i regionálnych politikov pochopí, že drahé riešenia znamenajú menej vyriešených problémov a že postoj „len nech tá diaľnica konečne je, hoci aj predražená“ pomáha len konečným beneficientom z predražených kontraktov (väčšine regiónov to rýchlostnú cestu neprinesie, ani v prípade uvoľnenia dlhovej brzdy).

5

Podnikatelia i občania porozumejú, že je v ich vlastnom záujme nespoliehať sa na veľkorysé a drahé dopravné riešenia, ktoré im sľubujú politici, ale radšej volať po menej nákladných a dopravnej záťaži primeranejších riešeniach, ktoré môžu ich regiónu pomôcť podstatne skôr.

Kontakt

INEKO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
Tel.: 02/5341 1020
http://www.ineko.sk