Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)87 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
87 úsekov
1 132,0 km
2 - 8
19 515 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,1
1
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
2
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
3
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
4
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
5
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
6
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
7
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
8
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
9
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
10
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
11
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
6/2017
12
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
13
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
14
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
15
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
16
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
17
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
18
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
19
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
20
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
21
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
22
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
23
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
24
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
25
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
26
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
27
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
28
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
29
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
30
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
31
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
32
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
33
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
34
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
35
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
36
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
37
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
38
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
39
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
40
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
41
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
42
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
43
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
4
3
44
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
45
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
46
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
47
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
48
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
49
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
50
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
51
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
4
3
52
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
4
3
53
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
54
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
55
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
56
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
57
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
58
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
59
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
60
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
61
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
62
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
4
2
63
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
64
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
65
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
66
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
67
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
68
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
69
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
70
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
71
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
72
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
73
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
74
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
75
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
76
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
77
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
78
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
79
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
80
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
81
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
82
12/2013
D1
14,9 km
4
336 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
83
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
84
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
85
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
86
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
87
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
 
 
 
 
 
87 úsekov
1 132,0 km
2 - 8
19 515 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,1
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku