Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)8 / 85

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 101

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 17
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 24
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
Pozícia v cestných prioritách vlády SR 0 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
1
5.
4/2023
R1
8,1 km
4
173 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
2
8. - 9.
3/2024
R2
6,2 km
2
105 mil. €
5 304
2
2
3
25.
1/2026
D3
10,8 km
4
309 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
4
31.
11/2026
D3
4,0 km
4
179 mil. €
15 053
1
2
5
4.
9/2022
R4
10,2 km
4
299 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
6
16. - 17.
12/2024
R2
14,1 km
2
272 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
7
13.
8/2024
R2
8,3 km
2
169 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
8
27.
5/2026
D3
11,2 km
4
410 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
 
 
 
 
 
8 úsekov
72,9 km
2 - 4
1 917 mil. €
5 277 - 30 731
1,8
2,4
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 10/2021

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza, ktorá prebieha opakovane
 
 
Fáza, ktorá sa bude opakovať

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku