Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)24 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 1 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
 
363,6 km
2 - 8
6 466 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,3
1
12/2013
D1
14,9 km
4
336 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
2
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
5
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
6
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
2/2001
7
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
8
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
9
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
10
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
11
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
7/1997
12
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
12/1997
13
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
8/2010
14
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
9/2009
15
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
9/2009
16
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
2/2016
17
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2016
18
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
19
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
20
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
21
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
12/2011
22
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
6/2017
23
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
2/2016
24
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
9/2015
 
 
 
 
 
363,6 km
2 - 8
6 466 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,3
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku