Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)32 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
434,4 km
2 - 8
5 739 mil. €
1 065 - 62 652
3,1
3,3
1
2/2019
R2
13,5 km
4
Mýtna
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
Nižná, Nižná - sever
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
3
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
Košice-juh, Krásna, Hrašovík
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
Šalková
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
5
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
6
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
7
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
Krásno nad Kysucou
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
8
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
privádzač Krupina
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
9
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
Zacharovce, Bátka
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
10
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
Senec
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
11
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
12
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
Dlhá nad Oravou
77 mil. €
2
2
13
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
Podbiel
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
14
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
Trenčianske Mitice
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
15
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
Jablonov n.Turňou
75 mil. €
5 587
5
4
16
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
Lipníky
102 mil. €
14 625
2
2
17
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
18
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
Rákoš, Zvolenská Slatina
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
19
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
Kuková
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
20
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
Okrúhle
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
21
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
22
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
Plešivec
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
23
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
Turňa nad Bodvou
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
24
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
Nováky - západ
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
25
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
Hriadky, Pozdišovce
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
26
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
27
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
Stupava
106 mil. €
5
5
28
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
29
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
Bešeňov, Čaka
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
30
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
6/2017
31
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
Kľačany, Lučenec Západ, Lučenec Východ
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
32
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
Šárovce, Demandice, Tupá, Šahy, Tešmák, Veľký Krtíš
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
 
 
 
 
 
434,4 km
2 - 8
5 739 mil. €
1 065 - 62 652
3,1
3,3
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku