Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)33 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 1 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
 
503,1 km
2 - 6
8 388 mil. €
1 065 - 54 519
3,7
3,9
1
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
2
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
3
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
4
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
5
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
6
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
1/2000
7
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
12/2010
8
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
11/2003
9
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
11/2003
10
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
8/2010
11
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
8/2013
12
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
6/2016
13
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
9/2009
14
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
12/2009
15
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
4/2010
16
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2018
17
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
9/2009
18
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
2/2016
19
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2016
20
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
21
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
9/2010
22
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
23
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
24
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
4/2010
25
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
26
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
27
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
28
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
2/2020
29
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
30
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
12/2011
31
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
6/2017
32
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
2/2016
33
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
9/2015
 
 
 
 
 
503,1 km
2 - 6
8 388 mil. €
1 065 - 54 519
3,7
3,9
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku