Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)18 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 1 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
 
283,3 km
2 - 4
4 711 mil. €
3 247 - 14 648
3,5
4,0
1
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
12/2010
2
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
10/2004
3
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
12/2011
4
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
9/2009
5
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
4/2010
6
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
7
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
11/2003
8
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/1997
9
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
4/2010
10
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
10/2006
11
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
10/2004
12
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
11/2004
13
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
10/2004
14
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
15
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
11/2003
16
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2016
17
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
12/2011
18
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
11/2018
 
 
 
 
 
283,3 km
2 - 4
4 711 mil. €
3 247 - 14 648
3,5
4,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku