Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)35 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)10 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
337,2 km
2 - 8
7 423 mil. €
3 407 - 62 652
2,8
3,1
1
7.
11/2021
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
2
36.
1/2025
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
3
40. - 41.
9/2025
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
4
9. - 11.
1/2022
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
5
25.
6/2023
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
6
30. - 32.
6/2024
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
7
26.
1/2024
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
8
30. - 32.
6/2024
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
9
9. - 11.
1/2022
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
10
43. - 44.
12/2025
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
11
6.
9/2021
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
12
38.
5/2025
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
13
27. - 28.
2/2024
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
14
17. - 20.
12/2022
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
15
23. - 24.
4/2023
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
16
39.
8/2025
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
17
29.
3/2024
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
18
12. - 13.
3/2022
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
19
33.
7/2024
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
20
37.
3/2025
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
21
30. - 32.
6/2024
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
22
23. - 24.
4/2023
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
23
35.
10/2024
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
24
40. - 41.
9/2025
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
25
17. - 20.
12/2022
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
26
43. - 44.
12/2025
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
27
3. - 4.
2/2021
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
28
21.
1/2023
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
4
3
29
34.
9/2024
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
4
3
30
12. - 13.
3/2022
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
31
27. - 28.
2/2024
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
32
8.
12/2021
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
33
9. - 11.
1/2022
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
34
42.
11/2025
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
35
15.
8/2022
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
 
 
 
 
337,2 km
2 - 8
7 423 mil. €
3 407 - 62 652
2,8
3,1
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku