Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)92 / 92

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)13 / 91

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka
 
 
 
 
 
92 úsekov
1 177,4 km
2 - 8
68 635 m
20 313 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,1
7/2020 - po 2040
1
12/2013
D1
14,9 km
4
3 600 m
336 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
2023
(+1,0)
2
1/2014
D1
11,3 km
4
3 015 m
488 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
2021
(+2,1)
3
6/2014
D1
13,5 km
4
7 445 m
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2024
(+4,0)
4
7/2016
R7
17,4 km
4
0 m
8 544 - 13 236
2
3
2020
(0,0)
5
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
0 m
1
2
2021
(0,0)
6
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
0 m
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
(0,0)
7
7/2016
R7
8,4 km
4
0 m
13 102 - 19 993
1
1
2021
(0,0)
8
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
0 m
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
(0,0)
9
12/2016
D3
5,7 km
4
0 m
266 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+0,5)
10
6/2017
D1
7,9 km
4
2 237 m
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
7/2021
(0,0)
11
10/2017
D1
2,6 km
4
0 m
45 mil. €
14 624
1
1
2021
(+2,2)
12
2/2019
R2
13,5 km
4
0 m
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2021
(+1,1)
13
5/2019
R4
4,3 km
4
1 153 m
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
2023
(+2,0)
14
6/2019
R2
9,1 km
4
0 m
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
2024
(+2,8)
15
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
0 m
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
16
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
0 m
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
9/2023
(+1,5)
17
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
4 282 m
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
2/2026
(+1,5)
18
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
1 917 m
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
10/2024
(+2,6)
19
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
0 m
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
8/2024
(+2,4)
20
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
0 m
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
3/2026
(+1,0)
21
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
0 m
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
11/2025
(+3,3)
22
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
8 688 m
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
11/2028
(+2,4)
23
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
0 m
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
1/2025
(+3,9)
24
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
0 m
163 mil. €
4
4
7/2026
(+1,3)
25
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
0 m
99 mil. €
4
4
7/2026
(+1,3)
26
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
0 m
159 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
8/2026
(+0,8)
27
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
0 m
54 mil. €
7 972
3
4
3/2025
(0,0)
28
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
0 m
12 mil. €
2
1
3/2024
(+2,2)
29
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
0 m
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
8/2025
(+1,4)
30
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
0 m
73 mil. €
5 304
2
2
9/2024
(+3,2)
31
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
0 m
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/2025
(–0,1)
32
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
0 m
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
12/2024
(+1,1)
33
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
0 m
56 mil. €
10 312
3
5
12/2025
(+2,8)
34
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
0 m
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
12/2024
(+3,5)
35
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
0 m
60 mil. €
16 268
4
3
1/2025
(+2,1)
36
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
590 m
105 mil. €
15 053
1
2
4/2027
(+2,8)
37
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
0 m
94 mil. €
4 001
3
3
4/2025
(+2,6)
38
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
0 m
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
6/2026
(+2,9)
39
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
10 990 m
772 mil. €
3
4
7/2030
(+0,4)
40
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
0 m
124 mil. €
12 157
3
4
2/2027
(+2,5)
41
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
0 m
53 mil. €
12 862
3
4
2/2027
(+2,5)
42
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
0 m
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
3/2026
(+2,7)
43
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
0 m
133 mil. €
5
5
6/2027
(–1,2)
44
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
0 m
77 mil. €
2
2
6/2027
(+2,8)
45
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
630 m
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
6/2027
(+2,8)
46
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
510 m
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
7/2027
(+2,0)
47
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
0 m
99 mil. €
11 611
4
3
9/2026
(+1,4)
48
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
0 m
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
10/2026
(+3,3)
49
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
4 932 m
322 mil. €
10 359
3
3
7/2029
(+1,6)
50
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
0 m
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
3/2028
(+1,0)
51
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
0 m
75 mil. €
5 587
5
4
5/2028
(+1,3)
52
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
0 m
102 mil. €
14 625
2
2
8/2028
(+2,8)
53
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
0 m
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
3/2030
(+3,1)
54
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
593 m
235 mil. €
7 793
2
4
9/2028
(+2,4)
55
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
0 m
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2028
(+4,3)
56
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
0 m
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2028
(+2,2)
57
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
0 m
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2028
(+2,2)
58
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
4 780 m
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
4/2029
(+5,0)
59
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
0 m
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
8/2028
(+3,0)
60
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
0 m
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
1/2030
(+2,9)
61
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
0 m
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
1/2030
(+2,8)
62
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
1 385 m
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
2/2030
(+2,9)
63
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
0 m
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
2/2030
(+2,9)
64
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
0 m
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2030
(+2,9)
65
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
0 m
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
3/2030
(+3,1)
66
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
0 m
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
3/2030
(+4,9)
67
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
0 m
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
3/2030
(+3,0)
68
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
0 m
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
4/2030
(+2,9)
69
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
0 m
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
6/2031
(+2,8)
70
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
1 880 m
406 mil. €
7 784
4
4
7/2030
(+7,3)
71
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
1 400 m
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
7/2030
(+7,3)
72
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
4 008 m
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
9/2031
(+3,0)
73
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
0 m
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
9/2031
(+3,0)
74
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
0 m
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
9/2031
(+2,8)
75
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
0 m
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
9/2031
(+2,8)
76
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
0 m
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
9/2031
(+2,8)
77
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
0 m
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
5/2034
(+0,3)
78
6/2029
R3
8,7 km
2
0 m
7 211
4
2
6/2032
79
6/2029
R3
10,9 km
2
0 m
5 586 - 10 745
3
2
6/2032
80
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
0 m
181 mil. €
7 234
4
3
10/2032
(+3,6)
81
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
0 m
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
10/2032
(+3,6)
82
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
0 m
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
7/2033
(+3,4)
83
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
0 m
106 mil. €
5
5
11/2033
(+4,0)
84
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
3 450 m
305 mil. €
3
3
7/2035
(+3,8)
85
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
1 150 m
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
7/2035
(+3,8)
86
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
0 m
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
po 2040
87
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
0 m
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
po 2040
(0,0)
88
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
0 m
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
po 2040
(0,0)
89
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
0 m
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
po 2040
(0,0)
90
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
0 m
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
po 2040
(0,0)
91
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
0 m
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
po 2040
(+13,9)
92
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
0 m
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
po 2040
(0,0)
 
 
 
 
 
92 úsekov
1 177,4 km
2 - 8
68 635 m
20 313 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,1
7/2020 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku