Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)13 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)11 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
 
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
253,6 km
2 - 6
2 655 mil. €
1 065 - 44 493
4,7
4,5
1
7/2016
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2
30. - 32.
6/2024
3,6 km
4
133 mil. €
5
Južné diaľničné prepojenie Bratislavy na Viedeň a rakúsku diaľničnú sieť má veľkú kapacitnú rezervu. Druhé - severné diaľničné prepojenie popri Marchegu teda v Rakúsku sotva prejde. Nevychádza totiž z odôvodnenej potreby riešiť dopravný problém, skôr sa na Slovensku používa ako zámienka na obhájenie a presadenie nadväzujúceho úseku D4 práve v polohe medzi Račou a Mariankou. Takéto riešenie si pritom vyžiada najdlhší, až vyše 11-kilometrový tunel a preťažené cesty v hlavnom meste odľahčí menej ako kratší tunel bližšie k Bratislave.
5
3
38.
5/2025
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
Na tomto úseku je dostatočne široká, prehľadná a bezpečná cesta I. triedy, ktorá vedie takmer výlučne mimo obcí. Má veľkú kapacitnú rezervu a ešte dlho tu bude postačovať.
4
4
47. - 48.
1/2027
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
Na tomto úseku je dostatočne široká, prehľadná a bezpečná cesta I. triedy, ktorá vedie takmer výlučne mimo obcí. Má veľkú kapacitnú rezervu a nebude problémom ani keby tu došlo k značnému nárastu intenzity dopravy.
5
5
49. - 51.
2/2027
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
Na tomto úseku je dostatočne široká, prehľadná a bezpečná cesta I. triedy, ktorá vedie takmer výlučne mimo obcí. Má veľkú kapacitnú rezervu a nebude problémom ani keby tu došlo k značnému nárastu intenzity dopravy.
5
6
49. - 51.
2/2027
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
Na tomto úseku je dostatočne široká, prehľadná a bezpečná cesta I. triedy, ktorá vedie takmer výlučne mimo obcí. Má veľkú kapacitnú rezervu a ešte dlho tu bude postačovať.
4
7
69.
7/2030
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
Napriek vysokému podielu ťažkej dopravy tu 4-pruhová diaľnica má ešte veľkú kapacitnú rezervu a príprava rozšírenia je neopodstatnená. NDS by mala skôr pripracovať rozšírenie cca 2-kilometrového úseku D2 na vstupe do Bratislavy od križovatky Lamač po križovatku Polianky, kde sa 4-pruhová diaľnica podstatne skôr priblíži k naplneniu kapacity.
5
8
70.
11/2030
6,9 km
6
106 mil. €
5
Napriek vysokému podielu ťažkej dopravy tu 4-pruhová diaľnica má ešte veľkú kapacitnú rezervu a príprava rozšírenia je neopodstatnená. NDS by mala skôr pripracovať rozšírenie cca 2-kilometrového úseku D2 na vstupe do Bratislavy od križovatky Lamač po križovatku Polianky, kde sa 4-pruhová diaľnica podstatne skôr priblíži k naplneniu kapacity.
5
9
73. - 79.
po 2040
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
Po plánovanom rozšírení diaľnice D1 z Bratislavy do Senca na 8-pruh a ďalej do Trnavy na plnohodnotný 6-pruh nebude nová súbežná 4-pruhová rýchlocesta ešte veľmi dlho potrebná.
5
10
73. - 79.
po 2040
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
11
73. - 79.
po 2040
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
Ide o jednu z najmenej potrebných stavieb NDS. Intenzita dopravy je tu veľmi nízka. V roku 2017 otvorený polovičný profil diaľnice na tomto úseku bude dlho postačovať s veľkou kapacitnou rezervou.
5
6/2017
12
73. - 79.
po 2040
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
13
73. - 79.
po 2040
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
 
 
 
 
253,6 km
2 - 6
2 655 mil. €
1 065 - 44 493
4,7
4,5
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku