Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)87 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)13 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
87 úsekov
1 132,0 km
2 - 8
19 515 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,1
1
12/2013
D1
14,9 km
4
336 mil. €
12 491 - 24 900
2 885 - 5 704
1
1
2
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
2 856 - 6 911
1
2
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
5 319 - 16 483
1
2
5
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
2 576 - 5 440
1
1
6
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
3 163 - 3 568
1
2
7
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2 305 - 2 416
2
2
8
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1 881 - 2 213
1
3
9
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
2 408 - 2 413
3
4
10
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
1 946 - 2 004
2
2
11
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
1 507 - 6 905
2
1
12
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
1 175 - 1 286
3
2
13
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
3 900 - 4 025
1
3
14
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
1 373 - 6 905
3
3
15
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
1 376 - 1 758
4
5
16
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
1 550 - 2 151
2
3
17
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
2 757 - 4 867
1
1
18
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
10 385
1
1
19
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
20
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
21
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
1 614 - 1 671
4
5
22
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3 255
3
4
23
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
24
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
4 171 - 5 126
1
1
25
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
1 416
2
2
26
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
3 529 - 4 138
2
4
27
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
1 568 - 1 801
2
2
28
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
1 288
3
5
29
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
1 466 - 1 525
2
2
30
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
2 761
4
3
31
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
4 830
1
2
32
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
1 697
3
3
33
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
10 385
2
1
34
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
35
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
2 815
3
4
36
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2 829
3
4
37
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
1 774 - 2 440
4
4
38
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
39
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
40
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
1 279 - 1 930
2
3
41
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2 269 - 3 025
2
2
42
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
1 689
4
3
43
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
1 482 - 1 790
4
4
44
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
2 741
3
3
45
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
1 815 - 1 961
3
5
46
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
1 199
5
4
47
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2 539
2
2
48
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
6 627 - 7 615
3
2
49
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
1 914
2
4
50
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2 841 - 4 706
2
2
51
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
1 133 - 1 196
2
3
52
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
1 499 - 1 529
2
2
53
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
1 405 - 2 512
3
3
54
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
1 443 - 1 643
3
2
55
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
1 253 - 1 628
5
5
56
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
733 - 1 326
4
3
57
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
1 146 - 1 203
5
5
58
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
1 335 - 1 725
5
4
59
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
1 529 - 1 844
3
3
60
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
1 003 - 1 696
4
3
61
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
1 824 - 2 207
2
4
62
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
1 697 - 2 149
4
3
63
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3 025 - 3 385
3
3
64
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
1 447 - 1 991
4
3
65
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
1 477
4
4
66
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
1 608 - 2 367
4
4
67
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
1 548 - 1 641
3
3
68
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
1 315 - 1 505
2
2
69
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
678 - 970
4
3
70
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
1 535 - 1 721
3
3
71
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
312 - 880
4
3
72
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
906 - 2 145
3
5
73
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
1 520
4
2
74
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
1 352 - 2 228
3
2
75
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
1 058
4
3
76
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
573 - 803
4
3
77
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
9 787
5
5
78
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
79
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
80
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
1 268 - 2 000
4
4
81
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
1 113 - 2 310
5
5
82
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
607 - 1 070
5
5
83
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
1 576 - 1 685
4
2
84
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
1 014 - 1 369
5
5
6/2017
85
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
328 - 768
5
5
86
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
830 - 2 216
4
4
87
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
215 - 1 012
5
5
 
 
 
 
 
87 úsekov
1 132,0 km
2 - 8
19 515 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,1
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku