Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)85 / 85

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)13 / 101

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 17
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 24
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
Pozícia v cestných prioritách vlády SR 0 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
>12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
85 úsekov
1 117,7 km
2 - 8
19 795 mil. €
1 065 - 93 344
3,1
3,2
1
12/2013
D1
14,9 km
4
341 mil. €
12 491 - 24 900
1 420 - 2 535
1
1
2
6/2014
D1
13,5 km
4
555 mil. €
22 691 - 32 334
639 - 3 702
1
2
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
3 057 - 7 634
1
2
5
7/2019
R4
4,3 km
4
179 mil. €
15 837 - 18 098
399 - 500
1
3
6
8/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
1 039 - 1 131
2
2
7
3/2020
R2
9,1 km
4
267 mil. €
8 780 - 11 203
1 143 - 1 188
3
4
8
3/2021
R3
4,4 km
2
70 mil. €
10 334 - 11 542
577 - 783
2
2
9
1.
10/2021
R4
14,3 km
4
202 mil. €
10 088 - 50 895
477 - 2 380
2
1
10
3.
3/2022
D1
3,5 km
8
149 mil. €
62 652
.
.
.
4 737
1
1
11
4.
9/2022
R4
10,2 km
4
299 mil. €
22 341 - 30 731
953 - 1 474
1
3
12
5.
4/2023
R1
8,1 km
4
173 mil. €
12 387 - 17 316
434 - 541
2
3
13
6.
7/2023
R2
6,8 km
4
171 mil. €
11 764 - 50 895
264 - 2 380
3
3
14
7.
2/2024
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1 381 - 2 502
1
1
15
8. - 9.
3/2024
R2
6,2 km
2
105 mil. €
5 304
704
2
2
16
8. - 9.
3/2024
R7
9,4 km
4
191 mil. €
6 428 - 9 084
565 - 883
4
5
17
10.
4/2024
D1
3,8 km
2
57 mil. €
10 312
351
3
5
18
11.
6/2024
R1
2,7 km
4
155 mil. €
16 268
1 263
4
3
19
12.
7/2024
R3
6,5 km
2
70 mil. €
6 706 - 9 733
742 - 818
2
2
20
13.
8/2024
R2
8,3 km
2
169 mil. €
5 277 - 6 250
692 - 710
2
2
21
14. - 15.
10/2024
R7
23,5 km
2
227 mil. €
4
4
22
14. - 15.
10/2024
R7
14,3 km
2
172 mil. €
4
4
23
16. - 17.
12/2024
R7
8,4 km
4
161 mil. €
6 403 - 9 478
749 - 874
4
5
24
16. - 17.
12/2024
R2
14,1 km
2
272 mil. €
5 792 - 7 064
456 - 489
3
2
25
18.
4/2025
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
26
19.
6/2025
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
1 361
3
3
27
20. - 23.
10/2025
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
28
20. - 23.
10/2025
R3
8,3 km
2
199 mil. €
5 550 - 9 787
526 - 829
2
3
29
20. - 23.
10/2025
R2
16,0 km
4
277 mil. €
9 654 - 12 079
1 040 - 1 450
2
2
30
20. - 23.
10/2025
R2
2,7 km
4
59 mil. €
12 862
1 313
3
4
31
24.
12/2025
R2
6,1 km
4
143 mil. €
12 157
1 263
3
4
32
25.
1/2026
D3
10,8 km
4
309 mil. €
14 176 - 14 186
2 105 - 2 649
2
4
33
26.
4/2026
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
863 - 1 016
4
4
34
27.
5/2026
D3
11,2 km
4
410 mil. €
13 886 - 21 743
2 661 - 2 869
1
1
35
28. - 29.
8/2026
R4
4,0 km
4
105 mil. €
14 625
1 056
2
2
36
28. - 29.
8/2026
R2
10,6 km
2
125 mil. €
6 412 - 8 112
655 - 822
4
4
37
30.
10/2026
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
693
4
3
38
31.
11/2026
D3
4,0 km
4
179 mil. €
15 053
2 660
1
2
39
32. - 33.
12/2026
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
40
32. - 33.
12/2026
R2
18,0 km
2
224 mil. €
10 140 - 11 010
792 - 846
3
5
41
34. - 36.
6/2027
D1
10,6 km
8
234 mil. €
62 652
.
.
.
4 737
2
1
42
34. - 36.
6/2027
R4
6,5 km
2
116 mil. €
6 651 - 9 113
414 - 522
2
3
43
34. - 36.
6/2027
R4
7,0 km
2
122 mil. €
3 407 - 3 769
1 103 - 1 149
2
2
44
37. - 38.
2/2028
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
544 - 944
3
3
45
37. - 38.
2/2028
R2
7,8 km
2
73 mil. €
5 587
470
5
4
46
39. - 40.
3/2028
D1
19,9 km
6
321 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3 137 - 3 460
3
2
47
39. - 40.
3/2028
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
769 - 937
2
4
48
41.
9/2028
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
772
2
4
49
42. - 43.
11/2028
R4
7,9 km
2
129 mil. €
2 552 - 2 737
709 - 1 316
4
3
50
42. - 43.
11/2028
R3
5,0 km
2
63 mil. €
9 492 - 10 279
711 - 822
3
2
51
44. - 45.
2/2029
R2
18,0 km
2
176 mil. €
5 189 - 6 389
489 - 606
5
5
52
44. - 45.
2/2029
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
53
46.
3/2029
D1
7,3 km
4
321 mil. €
10 359
1 175
3
3
54
47.
7/2029
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
593 - 844
5
4
55
48. - 49.
9/2029
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
491 - 590
5
5
56
48. - 49.
9/2029
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
788 - 963
4
3
57
50. - 52.
5/2030
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
142 - 701
4
3
58
50. - 52.
5/2030
R4
7,5 km
2
124 mil. €
3 769 - 3 897
1 149 - 1 405
3
3
59
50. - 52.
5/2030
R4
6,0 km
2
101 mil. €
3 782 - 6 302
1 375 - 1 435
4
3
60
53. - 54.
7/2030
R6
11,2 km
2
182 mil. €
7 234
394
4
3
61
53. - 54.
7/2030
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
292 - 307
4
3
62
55. - 56.
5/2031
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
636
4
4
63
55. - 56.
5/2031
R1
9,5 km
4
339 mil. €
9 704 - 13 715
598 - 1 086
4
4
64
57. - 58.
6/2031
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
150 - 839
3
5
65
57. - 58.
6/2031
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
1 297 - 1 405
3
3
66
59.
7/2031
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
1 311 - 1 980
2
2
67
60. - 61.
8/2031
R3
8,7 km
2
94 mil. €
7 211
562
4
2
68
60. - 61.
8/2031
R3
10,9 km
2
129 mil. €
5 586 - 10 745
410 - 1 220
3
2
69
62. - 63.
10/2032
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5 960
5
5
70
62. - 63.
10/2032
D2
6,9 km
6
107 mil. €
5
5
71
64. - 68.
8/2033
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
478 - 541
3
3
72
64. - 68.
8/2033
D1
18,2 km
4
192 mil. €
6 207 - 8 525
441 - 647
2
2
73
64. - 68.
8/2033
D1
15,8 km
4
139 mil. €
4 033 - 8 369
275 - 402
4
3
74
64. - 68.
8/2033
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
441 - 571
3
3
75
64. - 68.
8/2033
D1
15,5 km
4
136 mil. €
1 698 - 6 812
144 - 265
4
3
76
69. - 70.
8/2034
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
77
69. - 70.
8/2034
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
513 - 720
4
4
78
71. - 78.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
358 - 1 118
5
5
79
71. - 78.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
143 - 281
5
5
80
71. - 78.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
947 - 1 015
4
2
81
71. - 78.
po 2040
D3
3,1 km
4
60 mil. €
5 420 - 8 693
41 - 376
5
5
82
71. - 78.
po 2040
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
2 435
3
4
83
71. - 78.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
78 - 216
5
5
84
71. - 78.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
466 - 998
4
4
85
71. - 78.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
52 - 594
5
5
 
 
 
 
 
85 úsekov
1 117,7 km
2 - 8
19 795 mil. €
1 065 - 93 344
3,1
3,2
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 10/2021

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza, ktorá prebieha opakovane
 
 
Fáza, ktorá sa bude opakovať

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku