Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)87 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)13 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
 
87 úsekov
1 132,0 km
2 - 8
19 515 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,1
1
12/2013
D1
14,9 km
4
336 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
2
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
5
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
6
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
7
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
8
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
9
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
10
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
11
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
12
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
13
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
14
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
15
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
16
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
17
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
Posun dokončenia o rok má dva hlavné dôvody. Jedným bolo zdĺhavé riešenie odvolaní voči záverečnému stanovisku EIA rezortom životného prostredia. Druhým to, že diaľničiari neobstarali projektanta počas 3/4 roka čakania na právoplatnosť EIA. Namiesto toho hľadala NDS možnosti, ako sa súťaži vyhnúť podpísaním dodatku k zmluve z roku 2013 ešte na úžinový variant. Keďže išlo o mimoriadne sporný postup, dodatok bol nakoniec podpísaný až v júni 2018, teda 4 mesiace po právoplatnosti záverečného stanoviska EIA. V prípade vyhlásenia riadnej súťaže hneď v júni 2017 mohla mať NDS zazmluvneného projektanta skôr a na základe riadnej súťaže, nie sporného dodatku k starej zmluve na úplne iné riešenie.
18
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
Dôvodmi rastúceho meškania sú doteraz nevykúpené pozemky, a tiež dlhotrvajúca neschopnosť ministerstva vyriešiť obchádzkové trasy na presmerovanie dopravy z D1 počas jej prerábky (dvíhania nivelety v priestore križovatky s D4). Na pôvodne plánované riešenie je príliš neskoro a doteraz nie je ani dohoda s koncesionárom o podmienkach, za akých by (dočasne) stavebne prispôsobil budúce vetvy križovatky na prevedenie dopravy z D1.
19
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
20
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
21
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
22
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
23
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
24
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
Ďalší posun prípravy a možného dokončenia tohto naliehavo potrebného úseku až na rok 2024 či dokonca 2025 je dôsledkom faktu, že vedenie ministerstva dopravy dáva prednosť príprave iných, menej potrebných úsekov ciest. Hoci tento úsek D3 prevezme podobnú dopravnú záťaž ako úseky D1 pri Žiline, projektovú dokumentáciu preň začala NDS obstarávať až v novembri 2018, teda nie v predstihu ani bezodkladne po získaní právoplatného záverečného stanoviska EIA ale až o 6 mesiacov neskôr.
25
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
26
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
Jediný úsek diaľnice D3, kde NDS predpokladané termíny výstavby neposunula na neskôr ale naopak deklaruje skoršiu výstavbu ako pred rokom. Dôvody sú dva: Upustenie od zmeny technického riešenia, ktorá mala zmenšiť technickú náročnosť a vysoké náklady, a najmä vypustenie časových rezerv, ktoré v termínoch pred rokom mala. Teraz prezentuje značne optimistický scenár, navyše s rizikom, že na zbytočne drahé riešenie sa nenájde financovanie.
27
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
28
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
Posun termínov v tomto prípade spôsobuje neprimerane drahé a nefinancovateľné riešenie. Hoci už veľa rokov je zjavné, že bude nutné vrátiť sa v príprave a hľadať vhodnejšie riešenie, zodpovední o tom doteraz nerozhodli.
29
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
30
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
4
3
31
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
32
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
33
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
Od dodania DSP v roku 2016 príprava úseku od Triblaviny po Senec ďalej nepokročila, NDS doteraz ani nezačala s výkupmi pozemkov.
34
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
35
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
36
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
37
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
38
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
39
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
40
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
41
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
42
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
4
3
43
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
44
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
Jediný úsek diaľnice D1, kde NDS predpokladané termíny výstavby neposunula na neskôr. Deklaruje dokonca skoršiu výstavbu ako pred rokom. V skutočnosti však len vypustila časové rezervy, ktoré v pôvodných termínoch mala, a teraz prezentuje značne optimistický scenár. Reálne sa projektovanie druhej rúry tunela Branisko doteraz nezačalo. Predpokladané termíny najbližších stupňov prípravy NDS oproti vlaňajšku posunula o rok neskôr.
45
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
46
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
47
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
48
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
Posun prípravy súvisí s veľkými opakovanými zmenami projektu, ktoré je nutné zapracúvať do dokumentácie. Po vypustení kolektorov ide najnovšie o výrazné rozšírenie odpočívadla Triblavina, ktoré si vyžiada aj nové územné rozhodnutie.
49
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
50
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
51
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
52
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
53
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
54
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
55
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
56
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
57
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
58
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
59
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
60
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
61
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
62
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
63
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
64
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
65
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
66
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
67
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
68
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
69
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
70
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
71
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
72
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
73
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
4
2
74
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
75
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
4
3
76
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
77
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
78
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
79
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
80
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
81
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
82
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
83
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
84
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
6/2017
85
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
86
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
87
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
 
 
 
 
 
87 úsekov
1 132,0 km
2 - 8
19 515 mil. €
1 065 - 93 344
3,0
3,1
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku