Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)85 / 85

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)13 / 101

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 17
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 24
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
Pozícia v cestných prioritách vlády SR 0 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky
 
 
 
 
 
85 úsekov
1 117,7 km
2 - 8
19 795 mil. €
1 065 - 93 344
3,1
3,2
7/2021 - po 2040
1
12/2013
D1
14,9 km
4
341 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
Plný profil diaľnice tu je naliehavo potrebný, technické riešenie časti úseku sa ukázalo ako nevhodné (vedenie trasy cez ťažko stabilizovateľný zosuv), nové riešenie sa javí ako lepšie. K voľbe zlého riešenia prispeli šibeničné termíny pre projektantov v honbe za PPP projektmi ešte v roku 2008. Náprava chyby a nové projektovanie a povoľovanie až vo fáze výstavby spôsobí, že dokončenie úseku sa oproti zmluvnému termínu (jún 2017) omešká o viac ako 5 rokov.
2023
(+1,0)
2
6/2014
D1
13,5 km
4
555 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
Pôvodný projekt NDS obsahuje napr. zbytočne dlhé mosty či neoptimálne (drahé) riešenie vetrania tunela Višňové. V roku 2012 súťaž na zhotoviteľa metódou "naprojektuj a postav" umožnila uchádzačom pôvodné riešenie výrazne zefektívniť. Uchádzač, ktorý v tendri predložil najnižšiu ponuku (Skanska + Strabag), túto možnosť využil a ponúkol výrazné zefektívnenie technického riešenia. Žiaľ, NDS na podnet druhého Doprastavu túto ponuku bez primeraného dôvodu vylúčila. Toto rozhodnutie v roku 2014 odobril aj Úrad pre verejné obstarávanie, vtedy v réžii nominantov Smeru-SD. Následne NDS prijala až tretiu ponuku v poradí od združenia Impregilo a Dúhy, ktoré žiadnu optimalizáciu technického riešenia tunelov či mostov neprinieslo. Nasledovali roky zlého riadenia stavby, snahy zhotoviteľa o výrazné dodatočné zvýšenie ceny, v roku 2019 pre štát nevýhodná dohoda o ukončení zmluvy a v roku 2020 nový výber zhotoviteľa. Vzhľadom na stav rozostavanosti však väčšina optimalizácií, ponúknutých v roku 2012, už nebude možná. Náklady citeľne zdvihne aj potreba sanácie rozostavaného tunela a mostov.
2024
(+4,0)
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
11/2021
(+0,4)
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
11/2021
(+0,4)
5
7/2019
R4
4,3 km
4
179 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
2023
(+2,0)
6
8/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2021
(+1,1)
7
3/2020
R2
9,1 km
4
267 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
2024
(+2,8)
8
3/2021
R3
4,4 km
2
70 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
9
1.
10/2021
R4
14,3 km
4
202 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
10/2024
(+2,6)
10
3.
3/2022
D1
3,5 km
8
149 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
9/2025
(+4,6)
11
4.
9/2022
R4
10,2 km
4
299 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
1/2027
(+4,8)
12
5.
4/2023
R1
8,1 km
4
173 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2026
(+3,7)
13
6.
7/2023
R2
6,8 km
4
171 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
7/2026
(+4,3)
14
7.
2/2024
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
Trasa s dlhším tunelom Korbeľka skráti diaľnicu D1 o takmer 3 km, vyhne sa nebezpečným zosuvným územiam i chráneným biotopom a zrejme nebude drahšia ako tzv. úžinový variant. Je preto v tomto prípade najlepším riešením (záverečné stanovisko EIA ju odporúčalo už v roku 2002). Snaha politikov urýchliť dostavbu D1 voľbou trasy s kratším tunelom, a to bez jej riadneho posúdenia, žiaľ viedla do slepej uličky. Neochota priznať a včas opraviť zlé rozhodnutie spôsobila zbytočné zásahy do prírody, márne vynaloženie už vyše 28 miliónov eur a desaťtisícov hodín práce odborníkov. A najmä oddialila reálny horizont dokončenia tohoto úseku diaľnice o viac ako desaťročie.
12/2030
(+4,5)
15
8. - 9.
3/2024
R2
6,2 km
2
105 mil. €
5 304
2
2
Úzku, kľukatú a neprehľadnú cestu za Rimavskou Sobotou (najhoršiu na celom južnom ťahu) je napriek nie vysokej intenzite dopravy primerané a potrebné nahradiť súvislou preložkou cesty, resp. 1/2-profilom pomerne nenáročných úsekov rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa spolu v dĺžke 14,5 kilometra. Pred finalizáciou prípravy však odporúčame preveriť možnosti optimalizácie technického riešenia a zníženia nákladov.
3/2026
(+4,7)
16
8. - 9.
3/2024
R7
9,4 km
4
191 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
9/2028
(+3,5)
17
10.
4/2024
D1
3,8 km
2
57 mil. €
10 312
3
5
Veľkorysé a mimoriadne nákladné riešenie (56 mil. € za 3,8 km dvojpruhovej cesty, čo je viac ako treba napríklad na obchvat Prievidze s 50 tisíc obyvateľmi) je úplne neprimerané. Je potrebné hľadať podstatne menej nákladné napojenie cesty I/64 na diaľnicu D1.
4/2027
(+4,1)
18
11.
6/2024
R1
2,7 km
4
155 mil. €
16 268
4
3
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto je ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom rýchlocestou s viacerými tunelmi a celkovými nákladmi cca 1,8 miliardy eur prehnane ambiciózna. Je potrebné posúdiť aj iné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a modernizáciou nadväzných úsekov jestvujúcej cesty, prípadne prepojením R1 od B. Bystrice smerom do Turčianskej kotliny (jej spojením s ťahom R3).
6/2026
(+3,5)
19
12.
7/2024
R3
6,5 km
2
70 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
7/2026
(+2,7)
20
13.
8/2024
R2
8,3 km
2
169 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
Úzku, kľukatú a neprehľadnú cestu za Rimavskou Sobotou (najhoršiu na celom južnom ťahu) je napriek nie vysokej intenzite dopravy primerané a potrebné nahradiť súvislou preložkou cesty, resp. 1/2-profilom pomerne nenáročných úsekov rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa spolu v dĺžke 14,5 kilometra. Pred finalizáciou prípravy však odporúčame preveriť možnosti optimalizácie technického riešenia a zníženia nákladov.
8/2026
(+5,1)
21
14. - 15.
10/2024
R7
23,5 km
2
227 mil. €
4
4
4/2029
(+4,1)
22
14. - 15.
10/2024
R7
14,3 km
2
172 mil. €
4
4
4/2029
(+4,1)
23
16. - 17.
12/2024
R7
8,4 km
4
161 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
5/2029
(+3,5)
24
16. - 17.
12/2024
R2
14,1 km
2
272 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
Prieťah obce Jablonov nad Turňou na tomto úseku už v minulosti vyriešil obchvat. Výstavba R2 s tunelom Soroška - s rizikami v krasovom území - by znamenala aj výstavbu už druhého obchvatu tejto obce.
12/2029
(+5,4)
25
18.
4/2025
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
1/2027
(+5,0)
26
19.
6/2025
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
6/2027
(+4,7)
27
20. - 23.
10/2025
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
10/2028
(+4,1)
28
20. - 23.
10/2025
R3
8,3 km
2
199 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
10/2028
(+4,1)
29
20. - 23.
10/2025
R2
16,0 km
4
277 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
Výstavba 4-pruhovej cesty je tu opodstatnená, presadzované veľkorysé riešenie prvej časti úseku s tunelom popod Jastrabské sedlo však môže byť zbytočne nákladné. Odporúčame zvážiť menej veľkorysé riešenie. Napríklad akceptovaním nižšej návrhovej rýchlosti a zabratím vhodných úsekov súčasnej cesty tam, kde má vyhovujúce parametre a súbežná cesta buď existuje alebo sa dá dostavať s výrazne nižšími nákladmi.
10/2028
(+3,2)
30
20. - 23.
10/2025
R2
2,7 km
4
59 mil. €
12 862
3
4
Projektované riešenie je úplne neprimerané, zbytočne nákladné a v kontexte iných potrieb neobhájiteľné. Je nutné ho zásadne preriešiť, napríklad prestavbou súčasnej cesty I/9 na 4-pruh. Na tomto úseku totiž cesta vedie mimo obcí a má veľmi dobré smerové aj výškové vedenie vhodné aj pre rýchlostnú cestu. Stačí k nej dobudovať ďalšie 2 jazdné pruhy, čo je reálne s oveľa nižšími nákladmi v porovnaní s plánovaním riešením 4-pruhu v novej trase.
10/2028
(+4,2)
31
24.
12/2025
R2
6,1 km
4
143 mil. €
12 157
3
4
Projektované riešenie rýchlostnej cesty R2 je na tomto úseku úplne neprimerané, zbytočne nákladné a v kontexte iných potrieb neobhájiteľné. Je výsledkom ambície zachovať súčasnú cestu I. triedy, ktorá už vedie mimo obcí a bude sa čoskoro modernizovať, a súbežne s ňou postaviť v novej trase ešte 4-pruhovú rýchlostnú cestu síce v nenáročnom teréne ale s nákladmi až 20 mil. €/km, ktorá navyše neprináša žiadne skrátenie trasy a oproti súčasnej ceste má horšie výškové vedenie (viac stúpaní). Je nutné tento i krátky nasledujúci úsek R2 zásadne preriešiť. Oveľa menej nákladným a kapacitne primeranejším riešením - keď sa časom naplní kapacita 2-pruhovej cesty I/9 - môže byť jej rozšírenie na 4-pruh s dobudovaním mimoúrovňových križovatiek.
12/2028
(+4,3)
32
25.
1/2026
D3
10,8 km
4
309 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
Plný profil diaľnice je tu nevyhnutnosť. Žiaľ, ministerstvo sa v roku 2018 znovu vrátilo k zbytočne drahému riešeniu, keď ustúpilo neprimeraným požiadavkám niektorých obcí na zachovanie súčasnej cesty I. triedy aj potom, čo diaľnica prevezme vyše 80 % záťaže. Pre vozidlá, čo zostanú mimo diaľnice, by dlhodobo stačila súbežná cesta nižšej kategórie. Tá sčasti existuje a na časti úseku by bolo potrebné ju dostavať, ale s výrazne nižšími nákladmi ako si vyžiada chystané riešenie. Ak sa tu veľkorysá cesta I. triedy naozaj nevyužije ako súčasť budúcej diaľnice (dostavbou iba 2 pruhov) bude vedľa nej dobudovanie ďalších štyroch pruhov v stiesnenom teréne technicky náročné a drahé. Najmä z tohto dôvodu projekt v uplynulých 8 rokoch zamrzol už v pokročilej fáze prípravy, no bez zdrojov na realizáciu.
1/2029
(+3,0)
33
26.
4/2026
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
Na tomto úseku by stačilo postaviť krátky obchvat obce Pinciná a menšími úpravami na jestvujúcej ceste I/16 zvýšiť bezpečnosť križovatky pri Lučenci. Zostávajúca väčšina z takmer 21-kilometrového úseku má ešte veľkú kapacitnú rezervu a jediné čo potrebuje, je poriadna údržba zanedbanej vozovky.
4/2028
(+4,8)
34
27.
5/2026
D3
11,2 km
4
410 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
Plný profil diaľnice je tu nevyhnutnosť, no technické riešenie je aj po vypustení nezmyselného tunela Kysuca (popod križovatku pri Radoli) drahšie než je nutné. Ministerstvo dopravy by malo konečne opustiť úplne nereálne plány o vodnej ceste cez Kysuce - ich rešpektovanie totiž núti NDS projektovať a stavať zbytočne vysoké a dlhé mosty, ktoré stavbu D3 nezmyselne predražujú. Ďalšie zníženie nadmerných nákladov sa dá dosiahnuť menej veľkorysou preložkou cesty I. triedy (od Brodna po Kysuckú bránu), ktorá by zároveň umožnila viesť diaľnicu D3 v priestore Kysuckej brány menej komplikovane a draho. Doteraz vyžadované a projektované parametre preložky cesty I. triedy sú neprimerané, keďže dopravný význam cesty I. triedy bude po presune väčšiny vozidiel na diaľnicu oveľa menší.
5/2029
(+5,1)
35
28. - 29.
8/2026
R4
4,0 km
4
105 mil. €
14 625
2
2
8/2029
(+3,8)
36
28. - 29.
8/2026
R2
10,6 km
2
125 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
Na tomto úseku bude aj v prípade rastu intenzity dopravy ešte dlho postačovať súčasná široká a prehľadná cesta I/16. Potrebuje len poriadnu opravu výrazne zanedbanej vozovky.
8/2028
(+5,1)
37
30.
10/2026
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
4
3
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto je ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom rýchlocestou s viacerými tunelmi a celkovými nákladmi cca 1,8 miliardy eur prehnane ambiciózna. Je potrebné posúdiť aj iné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a modernizáciou nadväzných úsekov jestvujúcej cesty, prípadne prepojením R1 od B. Bystrice smerom do Turčianskej kotliny (jej spojením s ťahom R3).
10/2028
(+3,5)
38
31.
11/2026
D3
4,0 km
4
179 mil. €
15 053
1
2
S ohľadom na vysokú intenzitu dopravy a až bezmála 4-tisíc ťažkých vozidiel (nad 3,5 tony) je tu dostavba na 4-pruh opodstatnená.
11/2030
(+6,4)
39
32. - 33.
12/2026
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
Aj severná časť D4 sa plánuje ako diaľničný obchvat trasovaný mimo hlavného mesta. No takéto riešenie pre slabý tranzit medzi D1 a D2 na Záhorí netreba, a na obslúženie dopravy z a do Bratislavy bude málo efektívny. V najbližšom desaťročí bude stačiť lepšie využitie potenciálu odľahčenia ciest prímestskými vlakmi, až ako ďalší v poradí potrebných riešení je cestný tunel popod Malé Karpaty. Tu je mimoriadne dôležité, aby sa včas korektne porovnal dopravný potenciál viacerých možných riešení - nielen medzi Račou a Stupavou (s vyše 11 km tunelom) ale aj možných variantov bližšie k mestu a ťažiskám dopravy, ktoré treba obslúžiť (napr. trasa Galvaniho - Krasňany - Lamač, s ktorou tiež počíta územný plán Bratislavy).
6/2033
(+3,3)
40
32. - 33.
12/2026
R2
18,0 km
2
224 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
Namiesto zbytočných 18 km rýchlostnej cesty, ktorá predĺži súčasnú priamu trasu o 1,6 km a vyrieši obchvat jedinej obce, odporúčame pripraviť kratší obchvat obce Čečejovce. Ostatné úseky súčasnej cesty majú veľmi dobré parametre a nevyžadujú budovanie rýchlocesty v novej trase.
12/2029
(+2,8)
41
34. - 36.
6/2027
D1
10,6 km
8
234 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
Od roku 2008 projektované rozšírenie D1 na 6-pruh + obojstranné kolektorové pásy (spolu 10 pruhov!) bolo prehnane veľkorysé a nákladné. Žiaľ, NDS upustila od kolektorov a nahradila ich plánom rozšírenia samotnej diaľnice po Senec na 8-pruh až potom, čo dlhé roky živila nesplniteľné očakávania a premárnila mnoho rokov i milióny eur nákladov prípravou zlého riešenia. O triezvejšom riešení bez kolektorov ale s 8-pruhom na D1 sa už viac rokov hovorí, príprava však stagnuje.
6/2030
(+6,9)
42
34. - 36.
6/2027
R4
6,5 km
2
116 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
6/2030
(+3,7)
43
34. - 36.
6/2027
R4
7,0 km
2
122 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
6/2030
(+3,7)
44
37. - 38.
2/2028
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
Súčasná cesta kapacitne postačuje a perspektívne ju odľahčí kompletizácia diaľnice D1. Tá odbremení trasu cez Donovaly od východo-západného tranzidu, ktorý ju dočasne využíva.
2/2031
(+6,9)
45
37. - 38.
2/2028
R2
7,8 km
2
73 mil. €
5 587
5
4
2/2031
(+4,1)
46
39. - 40.
3/2028
D1
19,9 km
6
321 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
Od roku 2008 projektované rozšírenie D1 na 6-pruh + obojstranné kolektorové pásy (spolu 10 pruhov!) až po Trnavu bolo prehnane veľkorysé a nákladné. Je škoda, že NDS upustila od kolektorov až potom, čo dlhé roky živila nesplniteľné očakávania a premárnila mnoho rokov prípravou zlého riešenia. O triezvejšom riešení bez kolektorov sa síce rozhodlo už pred viacerými rokmi, príprava rozšírenia D1 však od roku 2013 reálne nepokračuje, preto niektoré parametre riešenia nie sú známe, pričom predpokladané náklady zostávajú pomerne vysoké.
9/2032
(+5,6)
47
39. - 40.
3/2028
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
Plánovanie rýchlostnej cesty, ktorej príprava tu od roku 2013 nijako nepokročila, tu zbytočne odsúva menej nákladné a skôr realizovateľné riešenia. Kým na rýchlostnú cestu tu nie je dostatočná intenzita dopravy a odsúva sa na ďalšie desaťročia, bezpečná a rýchla cesta I. triedy by mohla byť legitímnou prioritou. Kolízny úsek cesty I/9 popri obci Nitrica sa dá riešiť v súčasnej trase rozšírením vozovky na šírku 10,5 m namiesto súčasných 7,5 metra. A tiež doplnením pripájacích a odbočovacích pruhov, aby sa výrazne znížilo riziko kolízií s ťažkými následkami. Úsek dnes tvorený prieťahom Novák je potrebné riešiť preložkou cesty. Trasovanie však treba prispôsobiť faktu, že obchvat Novák kapacitne dlhodobo stačí ako 2-pruh (s prídavným pruhom v dlhom stúpaní), preto treba už pri navrhovaní trasy počítať s obojsmernou premávkou a teda maximálne využiť potenciál vytvorenia prehľadných úsekov na bezpečné predbiehanie.
3/2031
(+5,9)
48
41.
9/2028
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
Nevyhovujúca súčasná cesta neznamená automaticky nutnosť budovať tu rýchlostnú cestu, obzvlášť keď tá by si vyžiadala aj 600-metrový tunel a až vyše 2,7 km mostov. Pôvodne plánované riešenie R2 na tomto úseku treba zásadne preriešiť a výrazne zefektívniť - prinajmenšom znížením návrhovej rýchlosti a miernym posunom trasy na okraj priemyselného areálu v Dolných Vesteniciach, aby si nevyžadovala budovanie tunela. Ešte vhodnejším riešením môže byť upustenie od prehnanej ambície mať tu cestu I. triedy aj rýchlostnú cestu a realizovať od Bánoviec po Nováky výrazne kvalitnejšiu a bezpečnejšiu cestu I. triedy. V prvej časti výrazným rozšírením súčasnej cesty I/9 v extraviláne, vrátane doplnenia odbočovacích a pripájacích pruhov a prídavného pruhu v stúpaniach. V ďalšej časti kompletnou preložkou cesty I. triedy mimo obcí Hradište, Dolné Vestenice a Horné Vestenice, ktorá by na rozdiel od plánovanej R2 umožnila doplniť aj potrebné napojenia veľkého priemyselného areálu v Dolných Vesteniciach na nový obchvat a umožnila tak odbremeniť súčasnú cestu cez obce o podstatne väčší podiel z dopravnej záťaže.
9/2031
(+5,4)
49
42. - 43.
11/2028
R4
7,9 km
2
129 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
11/2031
(+4,8)
50
42. - 43.
11/2028
R3
5,0 km
2
63 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2030
(+5,2)
51
44. - 45.
2/2029
R2
18,0 km
2
176 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
Ani výstavba 1/2-prifilu rýchlostnej cesty tu nie je opodstatnená, keďže už súčasná cesta vedie mimo obcí, navyše patrí k málo zaťaženým cestám I. triedy.
2/2032
(+4,9)
52
44. - 45.
2/2029
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
2/2033
(+4,5)
53
46.
3/2029
D1
7,3 km
4
321 mil. €
10 359
3
3
Dostavba na 4-pruh s druhou rúrou tunela Branisko (4,9 km) do 10 rokov je primeraná potrebám. Odhad nákladov až na úrovni 300 miliónov eur však považujeme za výrazne premrštený. Indikuje, že NDS pristupuje k plánovaniu projektov a ich nákladom benevolentne a bez účinnej kontroly nebude hľadať najefektívnejšie riešenie (hoci trasa je v tomto prípade daná, rizikom môžu byť prehnané požiadavky policajtov, hasičov i rôznych útvarov NDS a absentujúce pravidlá, ktorý by pri stavbách dopravnej infraštruktúry na Slovensku strážili primeranosť požiadaviek a projektovaných riešení).
9/2033
(+5,8)
54
47.
7/2029
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
7/2032
(+5,3)
55
48. - 49.
9/2029
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
Ani výstavba 1/2-prifilu rýchlostnej cesty tu nie je opodstatnená, keďže už súčasná cesta vedie mimo obcí, navyše patrí k málo zaťaženým cestám I. triedy.
9/2032
(+5,6)
56
48. - 49.
9/2029
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
9/2032
(+4,1)
57
50. - 52.
5/2030
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
5/2033
(+6,1)
58
50. - 52.
5/2030
R4
7,5 km
2
124 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
5/2033
(+6,1)
59
50. - 52.
5/2030
R4
6,0 km
2
101 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
5/2033
(+6,1)
60
53. - 54.
7/2030
R6
11,2 km
2
182 mil. €
7 234
4
3
7/2033
(+4,3)
61
53. - 54.
7/2030
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
7/2033
(+4,3)
62
55. - 56.
5/2031
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto je ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom rýchlocestou s viacerými tunelmi a celkovými nákladmi cca 1,8 miliardy eur prehnane ambiciózna. Je potrebné posúdiť aj iné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a modernizáciou nadväzných úsekov jestvujúcej cesty, prípadne prepojením R1 od B. Bystrice smerom do Turčianskej kotliny (jej spojením s ťahom R3).
5/2033
(+10,2)
63
55. - 56.
5/2031
R1
9,5 km
4
339 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto je ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom rýchlocestou s viacerými tunelmi a celkovými nákladmi cca 1,8 miliardy eur prehnane ambiciózna. Je potrebné posúdiť aj iné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a modernizáciou nadväzných úsekov jestvujúcej cesty, prípadne prepojením R1 od B. Bystrice smerom do Turčianskej kotliny (jej spojením s ťahom R3).
5/2033
(+10,2)
64
57. - 58.
6/2031
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
Rýchlostná cesta v tejto trase nemá opodstatnenie. Dopravne primeranejším riešením je tu preložka cesty I. triedy - tá súčasná totiž vedie takmer súvislo naprieč obcami. Takéto riešenie by bolo lacnejšie, skôr realizovateľné a trvalo postačujúce na dopravnú obsluhu územia od Nitry až po Partizánske. Rýchlocestu R8 treba vypustiť z plánovanej siete, pretože v skutočnosti odďaľuje hľadanie primeranejšieho riešenia, ktoré tento región potrebuje.
6/2036
(+2,3)
65
57. - 58.
6/2031
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
6/2034
(+7,0)
66
59.
7/2031
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
Dopravne aj spoločensko-ekonomicky optimálny severný obchvat už vyše desaťročie naráža na odpor vlastníkov nehnuteľností v Sliači, ku ktorým sa trasa priblížila. Napriek prisľúbeným technickým opatreniam na elimináciu možných negatívnych vplyvov. Naopak trasovanie R2 cez mesto a teda ešte výraznejšie rozdelenie mesta odmieta Zvolen. Z patovej situácie zodpovední už dlhé roky nevedia nájsť východisko a zrejme jediným riešením bude rozhodnutie vlády o vyššom verejnom záujme.
7/2034
(+10,0)
67
60. - 61.
8/2031
R3
8,7 km
2
94 mil. €
7 211
4
2
8/2034
(+2,1)
68
60. - 61.
8/2031
R3
10,9 km
2
129 mil. €
5 586 - 10 745
3
2
8/2034
(+2,1)
69
62. - 63.
10/2032
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
Prípadnému preťaženiu diaľnice v dopravnej špičke (ak intenzita dopravy ďalej porastie) treba predísť zatraktívnením verejnej dopravy - napríklad skrátením intervalu vlakov z Malaciek do Bratislavy na 15 minút (v špičke v pracovných dňoch).
10/2035
(+5,6)
70
62. - 63.
10/2032
D2
6,9 km
6
107 mil. €
5
5
Prípadnému preťaženiu diaľnice v dopravnej špičke (ak intenzita dopravy ďalej porastie) treba predísť zatraktívnením verejnej dopravy - napríklad skrátením intervalu vlakov z Malaciek do Bratislavy na 15 minút (v špičke v pracovných dňoch).
10/2035
(+5,9)
71
64. - 68.
8/2033
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
Výstavba 4-pruhovej diaľnice aj na tomto úseku po roku 2030 bude potrebná, otázne je, či dĺžka tunela Dargov musí byť až 4 km, keď v starších materiáloch sa uvádzala dĺžka tunela iba 1 km.
8/2036
(+7,9)
72
64. - 68.
8/2033
D1
18,2 km
4
192 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
Výstavba 4-pruhovej diaľnice na tomto úseku po roku 2030 bude potrebná. Náklady sú v pomere prínosom veľmi prijateľné, trasa v nenáročnom teréne obchádza naraz až štyri obce. Bolo by vhodné predĺžiť tento úsek ešte o 2 km zo susedného úseku D1 v smere od Košíc s tunelom Dargov (zrejme pribudne až neskôr). Predĺžený úsek by naraz a skôr odbremenil od tranzitnej dopravy aj piatu obec - Dargov.
8/2036
(+7,9)
73
64. - 68.
8/2033
D1
15,8 km
4
139 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
Za Michalovcami bude diaľnica D1 nadlho postačovať v polovičnom profile, výstavba 4-pruhu nebude opodstatnená.
8/2036
(+7,7)
74
64. - 68.
8/2033
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
Doterajšie trasovanie diaľnice D1 pri Michalovciach si žiaľ vyžaduje až 3,5-kilometrový privádzač, s ktorým sa cesta z/do Michaloviec po D1 predĺži oproti súčasnej ceste až o 4 km a pre tranzit ďalej v smere z/do Humenného ešte viac. Odporúčame preveriť možnosti trasovania bližšie k Michalovciam, aby sa prínosy úseku pre užívateľov citeľne zvýšili, čo je tu pravdepodobne dosiahnuteľné s rovnakými alebo dokonca menšími nákladmi ako zatiaľ plánované riešenie. Zároveň by sa vylúčil záujem časti vodičov využívať z Michaloviec na D1 kratšiu jestvujúcu cestu cez obec Pozdišovce a mestskú časť Michaloviec Močarany.
8/2036
(+7,7)
75
64. - 68.
8/2033
D1
15,5 km
4
136 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
Dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou bude opodstatnená až v prípade dramatického nárastu dopravy, a aj potom iba v polovičnom profile. Je potrebné ju realizovať súčasne s nadväzujúcim úsekom na ukrajinskej strane, keďže trasovanie D1 počíta s novým miestom cezhraničného prepojenia. Bez pokračovania za ukrajinskou hranicou by si tento úsek D1 vyžiadal navyše až 4-kilometrový privádzač k súčasnému hraničnému prechodu Vyšné Nemecké a znamenal by predĺženie súčasnej trasy.
8/2036
(+7,7)
76
69. - 70.
8/2034
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
8/2037
(+5,9)
77
69. - 70.
8/2034
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
Medzi Novákmi a Prievidzou už je 4-pruhová cesta porovnateľná s rýchlocestou. Ďalej až takmer po Handlovú má jestvujúca cesta I. triedy po modernizácii veľmi dobré parametre a ešte veľkú kapacitnú rezervu, teda tiež môže byť trvalým riešením. Na plánovanie rýchlostnej cesty na väčšine úseku tu preto chýbajú objektívne dôvody. Zásadne lepšiu cestu potrebuje len úsek pri Handlovej, kde je potrebná buď preložka cesty mimo mesta a rozšírenie úseku južne od mesta. Alebo rýchlostná cesta R3, ak by sa práve prepojenie v trase Martin - Horná Štubňa - Handlová - Žiar nad Hronom ukázalo ako najefektívnejší variant kapacitného severo-južného prepojenia stredným Slovenskom.
8/2037
(+5,9)
78
71. - 78.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
Preťažovaniu diaľnice D1 v dopravnej špičke treba predchádzať nie plánovaním ďalších rýchlociest ale zlepšením ponuky vlakov medzi Trnavou a Bratislavou, prípadne aj Sencom a Bratislavou (15-minútový interval v špičke v pracovných dňoch).
po 2040
79
71. - 78.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
po 2040
(0,0)
80
71. - 78.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
po 2040
(0,0)
81
71. - 78.
po 2040
D3
3,1 km
4
60 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
Dostavba na 4-pruh tu nebude potrebná celé desaťročia. O to zarážajúce je, že NDS na prípravu už minula vyše 1,3 milióna eur.
po 2040
(0,0)
82
71. - 78.
po 2040
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
Dopravne (zbytočne) veľkorysé riešenie, jeho stavebná náročnosť a vysoké náklady (vyše 50 mil. € za sotva 1,7 km) už dávno volali po zásadnom prehodnotení, no ministri dopravy a ich nominanti na to dlho nenašli odvahu. Radšej predstierali pokračovanie prípravy. Až v októbri 2018 stiahla NDS žiadosť o územné rozhodnutie na pridrahú rýchlocestu, čo je síce nepopulárne ale konečne správne riešenie. Nasledovať má nové posúdenie variantov preložky v parametroch cesty I. triedy alebo skapacitnenia existujúcej cesty so zmiernením jej dopadov na časť obce, ktorou prechádza. Keby o zmene rozhodol už minister Počiatek v roku 2012, keď ho na nutnosť prehodnotenia upozornil Inštitút stratégie MDV, primeranejšie riešenie už mohlo byť pripravené na realizáciu.
3/2025
(0,0)
83
71. - 78.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
po 2040
(0,0)
84
71. - 78.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
po 2040
(+13,9)
85
71. - 78.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
po 2040
(0,0)
 
 
 
 
 
85 úsekov
1 117,7 km
2 - 8
19 795 mil. €
1 065 - 93 344
3,1
3,2
7/2021 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 10/2021

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza, ktorá prebieha opakovane
 
 
Fáza, ktorá sa bude opakovať

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku