Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)85 / 85

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)13 / 101

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 17
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 24
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
Pozícia v cestných prioritách vlády SR 0 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky
 
 
 
 
 
85 úsekov
1 117,7 km
2 - 8
19 795 mil. €
1 065 - 93 344
3,1
3,2
7/2021 - po 2040
1
12/2013
D1
14,9 km
4
341 mil. €
12 491 - 24 900
2 885 - 5 704
1
1
2023
(+1,0)
2
6/2014
D1
13,5 km
4
555 mil. €
22 691 - 32 334
2 856 - 6 911
1
2
2024
(+4,0)
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
11/2021
(+0,4)
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
5 319 - 16 483
1
2
11/2021
(+0,4)
5
7/2019
R4
4,3 km
4
179 mil. €
15 837 - 18 098
1 881 - 2 213
1
3
2023
(+2,0)
6
8/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2 305 - 2 416
2
2
2021
(+1,1)
7
3/2020
R2
9,1 km
4
267 mil. €
8 780 - 11 203
2 408 - 2 413
3
4
2024
(+2,8)
8
3/2021
R3
4,4 km
2
70 mil. €
10 334 - 11 542
1 946 - 2 004
2
2
8/2022
(+2,2)
9
1.
10/2021
R4
14,3 km
4
202 mil. €
10 088 - 50 895
1 507 - 6 905
2
1
10/2024
(+2,6)
10
3.
3/2022
D1
3,5 km
8
149 mil. €
62 652
.
.
.
10 385
1
1
9/2025
(+4,6)
11
4.
9/2022
R4
10,2 km
4
299 mil. €
22 341 - 30 731
3 900 - 4 025
1
3
1/2027
(+4,8)
12
5.
4/2023
R1
8,1 km
4
173 mil. €
12 387 - 17 316
1 550 - 2 151
2
3
4/2026
(+3,7)
13
6.
7/2023
R2
6,8 km
4
171 mil. €
11 764 - 50 895
1 373 - 6 905
3
3
7/2026
(+4,3)
14
7.
2/2024
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
2 757 - 4 867
1
1
12/2030
(+4,5)
15
8. - 9.
3/2024
R2
6,2 km
2
105 mil. €
5 304
1 416
2
2
3/2026
(+4,7)
16
8. - 9.
3/2024
R7
9,4 km
4
191 mil. €
6 428 - 9 084
1 376 - 1 758
4
5
9/2028
(+3,5)
17
10.
4/2024
D1
3,8 km
2
57 mil. €
10 312
1 288
3
5
4/2027
(+4,1)
18
11.
6/2024
R1
2,7 km
4
155 mil. €
16 268
2 761
4
3
6/2026
(+3,5)
19
12.
7/2024
R3
6,5 km
2
70 mil. €
6 706 - 9 733
1 568 - 1 801
2
2
7/2026
(+2,7)
20
13.
8/2024
R2
8,3 km
2
169 mil. €
5 277 - 6 250
1 466 - 1 525
2
2
8/2026
(+5,1)
21
14. - 15.
10/2024
R7
23,5 km
2
227 mil. €
4
4
4/2029
(+4,1)
22
14. - 15.
10/2024
R7
14,3 km
2
172 mil. €
4
4
4/2029
(+4,1)
23
16. - 17.
12/2024
R7
8,4 km
4
161 mil. €
6 403 - 9 478
1 614 - 1 671
4
5
5/2029
(+3,5)
24
16. - 17.
12/2024
R2
14,1 km
2
272 mil. €
5 792 - 7 064
1 175 - 1 286
3
2
12/2029
(+5,4)
25
18.
4/2025
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
1/2027
(+5,0)
26
19.
6/2025
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
1 697
3
3
6/2027
(+4,7)
27
20. - 23.
10/2025
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
10/2028
(+4,1)
28
20. - 23.
10/2025
R3
8,3 km
2
199 mil. €
5 550 - 9 787
1 279 - 1 930
2
3
10/2028
(+4,1)
29
20. - 23.
10/2025
R2
16,0 km
4
277 mil. €
9 654 - 12 079
2 269 - 3 025
2
2
10/2028
(+3,2)
30
20. - 23.
10/2025
R2
2,7 km
4
59 mil. €
12 862
2 829
3
4
10/2028
(+4,2)
31
24.
12/2025
R2
6,1 km
4
143 mil. €
12 157
2 815
3
4
12/2028
(+4,3)
32
25.
1/2026
D3
10,8 km
4
309 mil. €
14 176 - 14 186
3 529 - 4 138
2
4
1/2029
(+3,0)
33
26.
4/2026
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
1 774 - 2 440
4
4
4/2028
(+4,8)
34
27.
5/2026
D3
11,2 km
4
410 mil. €
13 886 - 21 743
4 171 - 5 126
1
1
5/2029
(+5,1)
35
28. - 29.
8/2026
R4
4,0 km
4
105 mil. €
14 625
2 539
2
2
8/2029
(+3,8)
36
28. - 29.
8/2026
R2
10,6 km
2
125 mil. €
6 412 - 8 112
1 482 - 1 790
4
4
8/2028
(+5,1)
37
30.
10/2026
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
1 689
4
3
10/2028
(+3,5)
38
31.
11/2026
D3
4,0 km
4
179 mil. €
15 053
4 830
1
2
11/2030
(+6,4)
39
32. - 33.
12/2026
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
6/2033
(+3,3)
40
32. - 33.
12/2026
R2
18,0 km
2
224 mil. €
10 140 - 11 010
1 815 - 1 961
3
5
12/2029
(+2,8)
41
34. - 36.
6/2027
D1
10,6 km
8
234 mil. €
62 652
.
.
.
10 385
2
1
6/2030
(+6,9)
42
34. - 36.
6/2027
R4
6,5 km
2
116 mil. €
6 651 - 9 113
1 133 - 1 196
2
3
6/2030
(+3,7)
43
34. - 36.
6/2027
R4
7,0 km
2
122 mil. €
3 407 - 3 769
1 499 - 1 529
2
2
6/2030
(+3,7)
44
37. - 38.
2/2028
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
1 405 - 2 512
3
3
2/2031
(+6,9)
45
37. - 38.
2/2028
R2
7,8 km
2
73 mil. €
5 587
1 199
5
4
2/2031
(+4,1)
46
39. - 40.
3/2028
D1
19,9 km
6
321 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
6 627 - 7 615
3
2
9/2032
(+5,6)
47
39. - 40.
3/2028
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
1 824 - 2 207
2
4
3/2031
(+5,9)
48
41.
9/2028
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
1 914
2
4
9/2031
(+5,4)
49
42. - 43.
11/2028
R4
7,9 km
2
129 mil. €
2 552 - 2 737
1 003 - 1 696
4
3
11/2031
(+4,8)
50
42. - 43.
11/2028
R3
5,0 km
2
63 mil. €
9 492 - 10 279
1 443 - 1 643
3
2
11/2030
(+5,2)
51
44. - 45.
2/2029
R2
18,0 km
2
176 mil. €
5 189 - 6 389
1 146 - 1 203
5
5
2/2032
(+4,9)
52
44. - 45.
2/2029
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
2/2033
(+4,5)
53
46.
3/2029
D1
7,3 km
4
321 mil. €
10 359
2 741
3
3
9/2033
(+5,8)
54
47.
7/2029
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
1 335 - 1 725
5
4
7/2032
(+5,3)
55
48. - 49.
9/2029
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
1 253 - 1 628
5
5
9/2032
(+5,6)
56
48. - 49.
9/2029
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
1 447 - 1 991
4
3
9/2032
(+4,1)
57
50. - 52.
5/2030
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
733 - 1 326
4
3
5/2033
(+6,1)
58
50. - 52.
5/2030
R4
7,5 km
2
124 mil. €
3 769 - 3 897
1 529 - 1 844
3
3
5/2033
(+6,1)
59
50. - 52.
5/2030
R4
6,0 km
2
101 mil. €
3 782 - 6 302
1 697 - 2 149
4
3
5/2033
(+6,1)
60
53. - 54.
7/2030
R6
11,2 km
2
182 mil. €
7 234
1 058
4
3
7/2033
(+4,3)
61
53. - 54.
7/2030
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
573 - 803
4
3
7/2033
(+4,3)
62
55. - 56.
5/2031
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
1 477
4
4
5/2033
(+10,2)
63
55. - 56.
5/2031
R1
9,5 km
4
339 mil. €
9 704 - 13 715
1 608 - 2 367
4
4
5/2033
(+10,2)
64
57. - 58.
6/2031
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
906 - 2 145
3
5
6/2036
(+2,3)
65
57. - 58.
6/2031
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3 025 - 3 385
3
3
6/2034
(+7,0)
66
59.
7/2031
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2 841 - 4 706
2
2
7/2034
(+10,0)
67
60. - 61.
8/2031
R3
8,7 km
2
94 mil. €
7 211
1 520
4
2
8/2034
(+2,1)
68
60. - 61.
8/2031
R3
10,9 km
2
129 mil. €
5 586 - 10 745
1 352 - 2 228
3
2
8/2034
(+2,1)
69
62. - 63.
10/2032
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
9 787
5
5
10/2035
(+5,6)
70
62. - 63.
10/2032
D2
6,9 km
6
107 mil. €
5
5
10/2035
(+5,9)
71
64. - 68.
8/2033
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
1 548 - 1 641
3
3
8/2036
(+7,9)
72
64. - 68.
8/2033
D1
18,2 km
4
192 mil. €
6 207 - 8 525
1 315 - 1 505
2
2
8/2036
(+7,9)
73
64. - 68.
8/2033
D1
15,8 km
4
139 mil. €
4 033 - 8 369
678 - 970
4
3
8/2036
(+7,7)
74
64. - 68.
8/2033
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
1 535 - 1 721
3
3
8/2036
(+7,7)
75
64. - 68.
8/2033
D1
15,5 km
4
136 mil. €
1 698 - 6 812
312 - 880
4
3
8/2036
(+7,7)
76
69. - 70.
8/2034
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
8/2037
(+5,9)
77
69. - 70.
8/2034
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
1 268 - 2 000
4
4
8/2037
(+5,9)
78
71. - 78.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
1 113 - 2 310
5
5
po 2040
79
71. - 78.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
607 - 1 070
5
5
po 2040
(0,0)
80
71. - 78.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
1 576 - 1 685
4
2
po 2040
(0,0)
81
71. - 78.
po 2040
D3
3,1 km
4
60 mil. €
5 420 - 8 693
1 014 - 1 369
5
5
po 2040
(0,0)
82
71. - 78.
po 2040
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3 255
3
4
3/2025
(0,0)
83
71. - 78.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
328 - 768
5
5
po 2040
(0,0)
84
71. - 78.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
830 - 2 216
4
4
po 2040
(+13,9)
85
71. - 78.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
215 - 1 012
5
5
po 2040
(0,0)
 
 
 
 
 
85 úsekov
1 117,7 km
2 - 8
19 795 mil. €
1 065 - 93 344
3,1
3,2
7/2021 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 10/2021

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza, ktorá prebieha opakovane
 
 
Fáza, ktorá sa bude opakovať

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku