Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)18 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
>12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
283,3 km
2 - 4
4 711 mil. €
3 247 - 14 648
3,5
4,0
1
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
1 143 - 1 188
3
4
2
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
3
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
4
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
2 435
3
4
5
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2 105 - 2 649
2
4
6
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
7
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
1 263
3
4
8
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
1 313
3
4
9
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
863 - 1 016
4
4
10
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
655 - 822
4
4
11
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
470
5
4
12
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
772
2
4
13
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
593 - 844
5
4
14
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
769 - 937
2
4
15
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
636
4
4
16
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
598 - 1 086
4
4
17
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
513 - 720
4
4
18
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
466 - 998
4
4
 
 
 
 
 
283,3 km
2 - 4
4 711 mil. €
3 247 - 14 648
3,5
4,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku