Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)77 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
>12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
1 031,0 km
2 - 8
17 383 mil. €
1 065 - 62 652
3,2
3,2
1
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
477 - 2 380
2
1
2
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
456 - 489
3
2
3
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
953 - 1 474
1
3
4
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
264 - 2 380
3
3
5
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
565 - 883
4
5
6
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
434 - 541
2
3
7
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1 381 - 2 502
1
1
8
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
4 737
1
1
9
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
10
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
11
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
749 - 874
4
5
12
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
2 435
3
4
13
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
14
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
2 661 - 2 869
1
1
15
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
704
2
2
16
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2 105 - 2 649
2
4
17
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
742 - 818
2
2
18
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
351
3
5
19
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
692 - 710
2
2
20
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
1 263
4
3
21
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
2 660
1
2
22
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
1 361
3
3
23
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
4 737
2
1
24
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
25
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
1 263
3
4
26
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
1 313
3
4
27
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
863 - 1 016
4
4
28
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
29
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
30
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
526 - 829
2
3
31
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
1 040 - 1 450
2
2
32
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
693
4
3
33
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
655 - 822
4
4
34
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
1 175
3
3
35
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
792 - 846
3
5
36
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
470
5
4
37
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
1 056
2
2
38
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3 137 - 3 460
3
2
39
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
772
2
4
40
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
1 311 - 1 980
2
2
41
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
414 - 522
2
3
42
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
1 103 - 1 149
2
2
43
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
544 - 944
3
3
44
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
711 - 822
3
2
45
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
491 - 590
5
5
46
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
142 - 701
4
3
47
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
489 - 606
5
5
48
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
593 - 844
5
4
49
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
1 149 - 1 405
3
3
50
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
709 - 1 316
4
3
51
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
769 - 937
2
4
52
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
1 375 - 1 435
4
3
53
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
1 297 - 1 405
3
3
54
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
788 - 963
4
3
55
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
636
4
4
56
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
598 - 1 086
4
4
57
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
478 - 541
3
3
58
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
441 - 647
2
2
59
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
275 - 402
4
3
60
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
441 - 571
3
3
61
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
144 - 265
4
3
62
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
150 - 839
3
5
63
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
562
4
2
64
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
410 - 1 220
3
2
65
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
394
4
3
66
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
292 - 307
4
3
67
69.
7/2030
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5 960
5
5
68
70.
11/2030
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
69
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
70
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
513 - 720
4
4
71
73. - 79.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
358 - 1 118
5
5
72
73. - 79.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
143 - 281
5
5
73
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
947 - 1 015
4
2
74
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
41 - 376
5
5
6/2017
75
73. - 79.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
78 - 216
5
5
76
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
466 - 998
4
4
77
73. - 79.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
52 - 594
5
5
 
 
 
 
 
1 031,0 km
2 - 8
17 383 mil. €
1 065 - 62 652
3,2
3,2
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku