Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)1 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
 
1
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
Dopravne (zbytočne) veľkorysé riešenie, jeho stavebná náročnosť a vysoké náklady (vyše 50 mil. € za sotva 1,7 km) už dávno volali po zásadnom prehodnotení, no ministri dopravy a ich nominanti na to dlho nenašli odvahu. Radšej predstierali pokračovanie prípravy. Až v októbri 2018 stiahla NDS žiadosť o územné rozhodnutie na pridrahú rýchlocestu, čo je síce nepopulárne ale konečne správne riešenie. Nasledovať má nové posúdenie variantov preložky v parametroch cesty I. triedy alebo skapacitnenia existujúcej cesty so zmiernením jej dopadov na časť obce, ktorou prechádza. Keby o zmene rozhodol už minister Počiatek v roku 2012, keď ho na nutnosť prehodnotenia upozornil Inštitút stratégie MDV, primeranejšie riešenie už mohlo byť pripravené na realizáciu.
 
 
 
 
 
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3,0
4,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku