Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)8 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
 
1
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
2
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto je ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom rýchlocestou s viacerými tunelmi a celkovými nákladmi cca 1,8 miliardy eur prehnane ambiciózna. Je potrebné posúdiť aj iné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a modernizáciou nadväzných úsekov jestvujúcej cesty, prípadne prepojením R1 od B. Bystrice smerom do Turčianskej kotliny (jej spojením s ťahom R3).
3
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto je ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom rýchlocestou s viacerými tunelmi a celkovými nákladmi cca 1,8 miliardy eur prehnane ambiciózna. Je potrebné posúdiť aj iné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a modernizáciou nadväzných úsekov jestvujúcej cesty, prípadne prepojením R1 od B. Bystrice smerom do Turčianskej kotliny (jej spojením s ťahom R3).
4
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
Výstavba 4-pruhovej diaľnice aj na tomto úseku po roku 2030 bude potrebná, otázne je, či dĺžka tunela Dargov musí byť až 4 km, keď v starších materiáloch sa uvádzala dĺžka tunela iba 1 km.
5
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
Výstavba 4-pruhovej diaľnice na tomto úseku po roku 2030 bude potrebná. Náklady sú v pomere prínosom veľmi prijateľné, trasa v nenáročnom teréne obchádza naraz až štyri obce. Bolo by vhodné predĺžiť tento úsek ešte o 2 km zo susedného úseku D1 v smere od Košíc s tunelom Dargov (zrejme pribudne až neskôr). Predĺžený úsek by naraz a skôr odbremenil od tranzitnej dopravy aj piatu obec - Dargov.
6
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
Za Michalovcami bude diaľnica D1 nadlho postačovať v polovičnom profile, výstavba 4-pruhu nebude opodstatnená.
7
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
Doterajšie trasovanie diaľnice D1 pri Michalovciach si žiaľ vyžaduje až 3,5-kilometrový privádzač, s ktorým sa cesta z/do Michaloviec po D1 predĺži oproti súčasnej ceste až o 4 km a pre tranzit ďalej v smere z/do Humenného ešte viac. Odporúčame preveriť možnosti trasovania bližšie k Michalovciam, aby sa prínosy úseku pre užívateľov citeľne zvýšili, čo je tu pravdepodobne dosiahnuteľné s rovnakými alebo dokonca menšími nákladmi ako zatiaľ plánované riešenie. Zároveň by sa vylúčil záujem časti vodičov využívať z Michaloviec na D1 kratšiu jestvujúcu cestu cez obce Pozdišovce a Močarany.
8
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
Dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou bude opodstatnená až v prípade dramatického nárastu dopravy, a aj potom iba v polovičnom profile. Je potrebné ju realizovať súčasne s nadväzujúcim úsekom na ukrajinskej strane, keďže trasovanie D1 počíta s novým miestom cezhraničného prepojenia. Bez pokračovania za ukrajinskou hranicou by si tento úsek D1 vyžiadal navyše až 4-kilometrový privádzač k súčasnému hraničnému prechodu Vyšné Nemecké a znamenal by predĺženie súčasnej trasy.
 
 
 
 
 
103,0 km
2 - 4
1 860 mil. €
1 698 - 14 783
3,5
3,1
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku