Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)37 / 92

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 91

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka
 
 
 
 
 
37 úsekov
324,2 km
2 - 8
5 945 mil. €
4 001 - 93 344
2,1
2,6
7/2020 - po 2040
1
1/2014
D1
11,3 km
4
488 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
2021
(+2,1)
2
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2024
(+4,0)
3
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
(0,0)
4
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
(0,0)
5
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
(0,0)
6
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
(0,0)
7
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
(0,0)
8
12/2016
D3
5,7 km
4
266 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+0,5)
9
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
7/2021
(0,0)
10
10/2017
D1
2,6 km
4
45 mil. €
14 624
1
1
2021
(+2,2)
11
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2021
(+1,1)
12
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
2023
(+2,0)
13
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
2024
(+2,8)
14
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
15
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
9/2023
(+1,5)
16
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
2/2026
(+1,5)
17
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
10/2024
(+2,6)
18
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
8/2024
(+2,4)
19
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
11/2025
(+3,3)
20
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
1/2025
(+3,9)
21
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
3/2024
(+2,2)
22
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
9/2024
(+3,2)
23
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
12/2025
(+2,8)
24
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
12/2024
(+3,5)
25
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
4/2027
(+2,8)
26
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
4/2025
(+2,6)
27
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
6/2026
(+2,9)
28
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
2/2027
(+2,5)
29
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
2/2027
(+2,5)
30
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
3/2026
(+2,7)
31
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
6/2027
(+2,8)
32
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
6/2027
(+2,8)
33
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
7/2027
(+2,0)
34
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
10/2026
(+3,3)
35
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
9/2028
(+2,4)
36
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
3/2030
(+4,9)
37
73. - 79.
po 2040
D3
3,1 km
4
85 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
po 2040
(0,0)
 
 
 
 
 
37 úsekov
324,2 km
2 - 8
5 945 mil. €
4 001 - 93 344
2,1
2,6
7/2020 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku