Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)13 / 92

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 91

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka
 
 
 
 
 
13 úsekov
130,6 km
2 - 4
3 826 mil. €
5 792 - 50 895
2,0
2,5
7/2021 - 11/2028
1
12/2013
D1
14,9 km
4
336 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
2023
(+1,0)
2
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
7/2021
(0,0)
3
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2021
(+1,1)
4
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
2023
(+2,0)
5
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
2024
(+2,8)
6
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
7
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
9/2023
(+1,5)
8
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
2/2026
(+1,5)
9
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
10/2024
(+2,6)
10
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
8/2024
(+2,4)
11
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
3/2026
(+1,0)
12
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
11/2025
(+3,3)
13
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
11/2028
(+2,4)
 
 
 
 
 
13 úsekov
130,6 km
2 - 4
3 826 mil. €
5 792 - 50 895
2,0
2,5
7/2021 - 11/2028
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku