Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)22 / 92

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 91

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka
 
 
 
 
 
22 úsekov
216,0 km
2 - 8
3 573 mil. €
3 407 - 62 652
2,0
2,4
7/2020 - 9/2031
1
1/2014
D1
11,3 km
4
488 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
2021
(+2,1)
2
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
(0,0)
3
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
2021
(+1,1)
4
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
5
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
9/2023
(+1,5)
6
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
11/2025
(+3,3)
7
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
3/2024
(+2,2)
8
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
9/2024
(+3,2)
9
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/2025
(–0,1)
10
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
12/2024
(+1,1)
11
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
12/2024
(+3,5)
12
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
6/2026
(+2,9)
13
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
6/2027
(+2,8)
14
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
6/2027
(+2,8)
15
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
7/2027
(+2,0)
16
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
8/2028
(+2,8)
17
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
9/2028
(+2,4)
18
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2028
(+4,3)
19
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2028
(+2,2)
20
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2028
(+2,2)
21
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
3/2030
(+4,9)
22
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
9/2031
(+3,0)
 
 
 
 
 
22 úsekov
216,0 km
2 - 8
3 573 mil. €
3 407 - 62 652
2,0
2,4
7/2020 - 9/2031
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku