Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)12 / 92

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 91

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka
 
 
 
 
 
12 úsekov
153,3 km
2 - 4
1 788 mil. €
3 247 - 18 874
3,0
2,5
8/2022 - po 2040
1
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2022
(+2,2)
2
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
12/2024
(+1,1)
3
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
6/2027
(+2,8)
4
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
6/2027
(+2,8)
5
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
8/2028
(+3,0)
6
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
4/2030
(+2,9)
7
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
6/2031
(+2,8)
8
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
4
2
6/2032
9
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
6/2032
10
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
7/2035
(+3,8)
11
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
po 2040
(0,0)
12
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
po 2040
(+13,9)
 
 
 
 
 
12 úsekov
153,3 km
2 - 4
1 788 mil. €
3 247 - 18 874
3,0
2,5
8/2022 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku