Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)17 / 85

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 101

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 17
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 24
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
Pozícia v cestných prioritách vlády SR 0 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky
 
 
 
 
 
17 úsekov
151,4 km
4 - 8
4 178 mil. €
11 465 - 93 344
1,0
1,6
11/2015 - 12/2030
1
12/2013
D1
14,9 km
4
341 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
2023
(+1,0)
2
12/2013
R2
10,4 km
4
11 493 - 12 436
1
1
11/2015
3
6/2014
D1
13,5 km
4
555 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2024
(+4,0)
4
8/2014
R2
7,9 km
4
88 mil. €
14 357 - 15 923
1
1
5/2017
5
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
11/2021
(+0,4)
6
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
11/2021
(+0,4)
7
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
7/2020
(–1,0)
8
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
10/2021
(+0,3)
9
12/2016
D3
5,7 km
4
269 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+0,5)
10
6/2017
D1
7,9 km
4
434 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
7/2021
(0,0)
11
12/2017
D1
2,6 km
4
39 mil. €
14 624
1
1
2021
(+2,2)
12
7/2019
R4
4,3 km
4
179 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
2023
(+2,0)
13
3.
3/2022
D1
3,5 km
8
149 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
9/2025
(+4,6)
14
4.
9/2022
R4
10,2 km
4
299 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
1/2027
(+4,8)
15
7.
2/2024
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
12/2030
(+4,5)
16
27.
5/2026
D3
11,2 km
4
410 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
5/2029
(+5,1)
17
31.
11/2026
D3
4,0 km
4
179 mil. €
15 053
1
2
11/2030
(+6,4)
 
 
 
 
 
17 úsekov
151,4 km
4 - 8
4 178 mil. €
11 465 - 93 344
1,0
1,6
11/2015 - 12/2030
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 10/2021

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza, ktorá prebieha opakovane
 
 
Fáza, ktorá sa bude opakovať

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku