Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)33 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
33 úsekov
286,0 km
2 - 8
6 667 mil. €
4 001 - 62 652
2,7
3,0
1
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
2
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
3
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
4
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
5
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
6
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
7
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
8
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
9
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
10
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
11
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
12
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
13
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
14
15.
8/2022
D3
11,2 km
4
411 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
15
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
16
17. - 20.
12/2022
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
17
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
18
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
19
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
20
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
4
3
21
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
22
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
23
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
24
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
25
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
26
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
27
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
28
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
29
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
30
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
31
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
32
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
4
3
33
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
 
 
 
 
 
33 úsekov
286,0 km
2 - 8
6 667 mil. €
4 001 - 62 652
2,7
3,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku