Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)15 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
15 úsekov
170,2 km
2 - 8
4 821 mil. €
1 698 - 62 652
2,3
2,2
1
12/2013
D1
14,9 km
4
336 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
2
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
3
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
4
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
5
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
6
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
7
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
8
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
9
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
10
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
11
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
12
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
13
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
14
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
15
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
 
 
 
 
 
15 úsekov
170,2 km
2 - 8
4 821 mil. €
1 698 - 62 652
2,3
2,2
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku