Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)22 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
22 úsekov
325,2 km
2 - 4
4 230 mil. €
1 698 - 16 268
4,0
3,5
1
6.
9/2021
R7
9,4 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
5
2
9. - 11.
1/2022
R7
23,5 km
2
163 mil. €
4
4
3
9. - 11.
1/2022
R7
14,3 km
2
99 mil. €
4
4
4
12. - 13.
3/2022
R7
8,4 km
4
159 mil. €
6 403 - 9 478
4
5
5
21.
1/2023
R1
2,7 km
4
60 mil. €
16 268
4
3
6
29.
3/2024
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
4
4
7
34.
9/2024
R1
4,6 km
4
99 mil. €
11 611
4
3
8
35.
10/2024
R2
10,6 km
2
124 mil. €
6 412 - 8 112
4
4
9
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
10
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
11
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
12
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
13
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
14
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
15
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
16
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
17
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
4
2
18
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
4
3
19
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
20
71. - 72.
7/2032
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
21
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
22
73. - 79.
po 2040
R3
58,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
 
 
 
 
 
22 úsekov
325,2 km
2 - 4
4 230 mil. €
1 698 - 16 268
4,0
3,5
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku