Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)22 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
22 úsekov
227,7 km
2 - 6
3 541 mil. €
3 407 - 93 344
2,1
2,0
1
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
3
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
4
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
5
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
6
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
9
17. - 20.
12/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
12
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
13
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
14
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
15
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
16
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
17
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
18
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
19
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
20
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
4
2
21
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
22
73. - 79.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
4
2
 
 
 
 
 
22 úsekov
227,7 km
2 - 6
3 541 mil. €
3 407 - 93 344
2,1
2,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku