Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)20 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
20 úsekov
172,2 km
2 - 8
3 303 mil. €
4 001 - 93 344
1,8
2,2
1
6/2014
D1
13,5 km
4
726 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
3
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
4
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
5
6/2017
D1
7,9 km
4
427 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6
2/2019
R2
13,5 km
4
142 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
7
5/2019
R4
4,3 km
4
176 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
8
1.
5/2020
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
9
2.
9/2020
R4
14,3 km
4
181 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
10
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
11
3. - 4.
2/2021
R4
10,2 km
4
294 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
12
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
13
7.
11/2021
R1
8,1 km
4
167 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
14
9. - 11.
1/2022
D1
3,5 km
8
102 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
15
14.
6/2022
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
16
16.
9/2022
R2
6,2 km
2
73 mil. €
5 304
2
2
17
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
18
17. - 20.
12/2022
R2
8,3 km
2
93 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
19
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
20
25.
6/2023
D1
10,6 km
8
230 mil. €
62 652
.
.
.
2
1
 
 
 
 
 
20 úsekov
172,2 km
2 - 8
3 303 mil. €
4 001 - 93 344
1,8
2,2
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku