Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)29 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
29 úsekov
285,6 km
2 - 6
6 736 mil. €
2 552 - 54 519
3,0
3,2
1
8.
12/2021
D1
13,5 km
4
1 235 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
2
23. - 24.
4/2023
D3
4,0 km
4
105 mil. €
15 053
1
2
3
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
4
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
5
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
6
30. - 32.
6/2024
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
7
30. - 32.
6/2024
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
8
30. - 32.
6/2024
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
9
33.
7/2024
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
10
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
11
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
12
38.
5/2025
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
13
39.
8/2025
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
14
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
15
40. - 41.
9/2025
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
2
4
16
42.
11/2025
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
17
43. - 44.
12/2025
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
18
43. - 44.
12/2025
R4
7,0 km
2
114 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
19
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
20
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
21
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
22
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
23
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
24
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
25
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
26
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
27
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
28
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
29
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
 
 
 
 
 
29 úsekov
285,6 km
2 - 6
6 736 mil. €
2 552 - 54 519
3,0
3,2
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku