Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)21 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
21 úsekov
256,0 km
2 - 6
5 733 mil. €
3 769 - 54 519
3,0
3,3
1
6/2019
R2
9,1 km
4
242 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
2
3. - 4.
2/2021
R2
14,1 km
2
268 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
3
5.
8/2021
R2
6,8 km
4
179 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4
12. - 13.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
5
17. - 20.
12/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
6
23. - 24.
4/2023
R4
8,2 km
2
94 mil. €
4 001
3
3
7
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
8
27. - 28.
2/2024
R2
6,1 km
4
124 mil. €
12 157
3
4
9
27. - 28.
2/2024
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
3
4
10
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
11
37.
3/2025
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
3
5
12
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
13
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
14
46.
8/2026
R3
5,0 km
2
66 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
15
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
16
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
17
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
18
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
19
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
20
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
21
71. - 72.
7/2032
R3
14,0 km
2
305 mil. €
3
3
 
 
 
 
 
21 úsekov
256,0 km
2 - 6
5 733 mil. €
3 769 - 54 519
3,0
3,3
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku