Železnice Cesty Údaje Výstupy O projekte Podporte nás

1. Výber úsekov ciest (riadky tabuľky)26 / 87

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2025 2026-30 2031-35 2036-40 po 2040
Zobraziť pokročilé možnostiZobraziť mapu

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)12 / 92

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 16
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 8
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav a priebeh prípravy 0 / 22
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 6
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
26 úsekov
349,2 km
2 - 6
6 662 mil. €
1 698 - 54 519
3,6
3,3
1
26.
1/2024
D4
12,4 km
4
772 mil. €
3
4
2
36.
1/2025
D1
7,3 km
4
322 mil. €
10 359
3
3
3
40. - 41.
9/2025
D1
19,9 km
6
330 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
3
2
4
45.
4/2026
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
3
3
5
47. - 48.
1/2027
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
6
47. - 48.
1/2027
R4
8,0 km
2
133 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
7
49. - 51.
2/2027
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
8
49. - 51.
2/2027
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
9
49. - 51.
2/2027
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
10
52. - 53.
3/2027
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
11
22.
3/2027
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
2
4
12
52. - 53.
3/2027
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
13
54.
4/2027
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
14
55.
6/2028
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
15
56. - 57.
7/2028
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
16
56. - 57.
7/2028
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
17
58. - 62.
9/2028
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
18
58. - 62.
9/2028
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
2
2
19
58. - 62.
9/2028
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
20
58. - 62.
9/2028
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
3
21
58. - 62.
9/2028
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
22
63.
5/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
23
6/2029
R3
8,7 km
2
7 211
4
2
24
6/2029
R3
10,9 km
2
5 586 - 10 745
3
2
25
67. - 68.
10/2029
R6
11,2 km
2
181 mil. €
7 234
4
3
26
67. - 68.
10/2029
R6
11,3 km
2
222 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
 
 
 
 
 
26 úsekov
349,2 km
2 - 6
6 662 mil. €
1 698 - 54 519
3,6
3,3
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 06/2020

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku